Глобалните инвестиции в енергия се очаква да достигнат приблизително 2.8 трлн. долара през 2023 г., според нов доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Над 1.7 трлн. долара от тази сума ще е насочена към технологии за чиста енергия, като електромобили, възобновяеми източници и съхранение.

В същия доклад се посочва, че слънчевата енергия се очаква да привлича инвестиции в размер на над 1 млрд. долара на ден през 2023 г.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол казва, че инвестициите в слънчева енергия “ще изпреварят за първи път количеството инвестиции в добив на петрол.” “Разликата в инвестициите в изкопаеми горива и тези в чиста енергия се увеличава”, заявява той.

Според него, това се дължи на три причини. Първо, цената на чистата енергия, като слънчевата и вятърната енергия, “става все по-ниска".

На второ място Бирол посочва, че много правителства вече гледат на “чистите енергийни източници, като на трайно решение на техния проблем с енергийната сигурност, в добавка към климатичните промени.”

Третият фактор са промишлените стратегии, като Закона за намаляване на инфлацията в САЩ и други програми и мерки в Европа, Япония и Китай.

“Правителства и инвеститори виждат, че следващата глава от индустрията е създаването на технологии за чиста енергия, като батерии, електромобили и слънчеви панели, и предоставят огромни стимули за инвеститорите,” обяснява Бирол.

И докато защитниците на прехода към устойчиво бъдеще биха приветствали всичко казано по-нагоре, те вероятно ще бъдат обезсърчени от прогнозите на МАЕ, че въглищата, природният газ и петролът все още са на път да привлекат “малко повече” от $1 трлн. инвестиции тази година.

“Разходите за инвестиции в изкопаеми горива днес са повече от два пъти по-големи от нивата, заложени в сценария за нетни нулеви инвестиции до 2050 г.,” се посочва в доклада на МАЕ.

“Разминаването при въглищата е особено стряскащо – днешните инвестиции са близо шест пъти по-големи от изискванията за 2030 г. за нетни нулеви емисии,” допълват от агенцията.

Ефектът от изкопаемите горива върху околната среда е значителен. Според ООН, от 19-и век “човешките дейности са в основата на климатичните промени, основно заради изгарянето на горива, като въглищата, петрола и природния газ.”

Сянката на Парижкото споразумение за климата от 2015 г. е надвиснала сериозно над доклада на МАЕ. Глобалното споразумение има за цел да “ограничи глобалното затопляне до доста под 2 градуса по Целзий, за предпочитане до 1.5 градуса, в сравнение с прединдустриалните нива.”

Ограничаването на изпусканите от човешка дейност емисии до нетни нулеви нива до 2050 г. е считано за съществено важно, когато става въпрос за постигането на целта от 1.5 градуса по Целзий.

Въпреки опасенията относно парите, които се насочват към изкопаемите горива, Бирол казва, че това може да се промени значително в бъдеще.

“Чистата енергия се развива бързо - по-бързо, отколкото много хора осъзнават,” казва той в своето изявление към доклада на МАЕ. “Това е ясно в инвестиционните тенденции, където чистите технологии се отдалечават от изкопаемите горива.”

“На всеки долар, инвестиран в изкопаеми горива в момента, се инвестират около 1.7 долара в чиста енергия,” допълва Бирол, обяснявайки, че това съотношение е 1 към 1 само допреди пет години.