По последни данни от Фондa на фондовете (ФнФ) на пазара все още са на разположение 283.8 млн. лв. (публичен ресурс + максимален размер на частния, който може да бъде мобилизиран допълнително) по предходния програмен период.

Налични са средства в широк спектър от области - за рискови инвестиции, за градско развитие и развитие на селските райони, както и микрокредити за малките бизнеси и социалните предприятия. Ресурсът е достъпен почти за всякакъв тип проекти, като голяма част от средствата се влагат в общини, региони и дългови инструменти, които банките управляват. Съществена част от него е насочена към дялово финансиране, като дава възможност на предприемачите проактивно да се възползват от инвестиции за растеж и да превърнат своята идея или проект в начален етап на развитие в успешно функциониращ бизнес. 

От създаването си през 2015 г. до настоящия момент ФнФ е подкрепил повече от 2 760 проекта на фирми и общини с ресурс на стойност над 1.4 млрд. лв.

Анализът на постиженията по сектори показва, че 222 иновативни компании са получили финансиране чрез дялови инвестиции по данни от края на март 2023 г., което е естествено продължение на една от основните линии, заложени в мисията на ФнФ – стимулирането на стратегическа област като иновациите в подкрепа на устойчива и жизнена екосистема. 1699 малки и средни предприятия са се възползвали от ресурс за преодоляване на последствията от пандемията Covid-19 по Програма „Възстановяване“ – национален инструмент за подпомагане на малкия и среден бизнес в най-засегнатите от ковид сфери като товарен транспорт, търговия на дребно, ресторанти, заведения за бързо хранене и други. Предоставени са над 760 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия. Повече от 70 проекта са получили подкрепа чрез трите инфраструктурни фонда за градско развитие, чрез които се подобрява градската среда, зелената трансформация, инфраструктурата и качеството на живот.

До момента са подписани две Споразумения за финансиране за програмен период 2021-2027 - по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027.  за 1.2 млрд. лв. и по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) за 117 млн. лв. Инструментите по ПКИП целят икономически напредък по три ключови направления като иновации и въвеждане на модерни технологии, цифровизация чрез технологии от Индустрия 4.0 и усвояване на ползите от нея, конкурентоспособност на малките и средни предприятия.  Основните приоритети на Програмата са „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Средствата по втората програма – ПНИИДИТ, ще се насочат към подкрепа за спин-оф компании (такива, които превръщат иновациите в реален продукт), стартиращи високотехнологични предприятия и компании, базирани на знанието; създаване и развитие на индустриални стартъп системи, насочени към разгръщане на научни изследвания и иновации; трансфер и комерсиализация на технологии; превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти; разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери.