На компаниите често им се налага да намаляват броя на служителите си. Но как мениджърите решават кои от тях да освободят и кои да запазят?

Един често пренебрегван параметър в процеса по взимане на решение е мотивацията. Математиката тук е проста: при равни други условия колкото по-мотивирани са служителите, толкова по-висока е стойността им. А това значи, че мениджърите трябва да дадат приоритет на най-мотивираните.

От своя страна, последните знаят, че компаниите ценят мотивацията. Ето защо част от тях само изглеждат мотивирани. Това е и причината мениджърите да създават стимули, с чиято помощ да разкриват истинските нива на мотивация.

Програмата „Ще ти платя, за да напуснеш“

Стратегията „пари срещу напускане“ е една от най-популярните и е доброволна. Онлайн порталът за продажба на обувки Zappos първи я тества на своите служители, слагайки й името „Офертата“.

Т. нар. бонус се предлагал на най-новите служители, за да напуснат компанията, след като са завършили 4-седмичен курс на обучение. Първоначално той възлиза на 100 долара, но тъй като никой не го приема, постепенно е увеличен до 4 000 долара.

Ако и тогава почти никой не пожелае да напусне, това означава, че служителите наистина са мотивирани.

Порталът е купен от Amazon през 2009 г., а самата стратегия веднага е взета назаем от онлайн гиганта. Основателят на Amazon Джеф Безос обяснява тази програма пред акционерите на компанията.

„Плащаме ви, за да напуснете“ е много проста стратегия. Веднъж годишно ние предлагаме на служителите пари. Първоначално сумата е 2 000 долара, след което тя се покачва с по 1 000 долара, докато не достигне 5 000 долара.

Предложението ни идва с изречението „Моля, не приемайте тази оферта“. Ние не искаме никой да приеме офертата, искаме служителите да останат при нас", казва още Безос.

"Защо го правим? Целта е да накараме служителите да се замислят какво, всъщност, искат. Защото в дългосрочен план оставането на служител някъде, където не иска да работи, не е добре нито за него, нито за компанията", допълва Безос.

Amazon прилага стратегията в своите складове, но я прекратява през 2022 г. заради недостиг на работна ръка. В момента тя се предлага само на служители на компанията, преминали програмата за повишаване на квалификацията.

Стратегияга, предлагаща пари срещу напускане, е изключително ефективна. В доста компании неудовлетворените служители нямат причина да разкрият истинските си чувства. Ако обаче им се предложат пари, ще им струва скъпо да не са честни.

Един от най-важните резултати на програмата е оставането на работа на силно мотивирани служители. Те имат чувството, че трябва да работят по-усърдно в преследването на дългосрочните цели пред компанията.

Ако са отхвърлили предложените пари, тези служители инвестират в бъдещето си в компанията. Това повишава тяхната ангажираност и продуктивност. 

С тази стратегия всички са печеливши. На мениджърите тя помага да преценят кои служители са мотивирани и кои - не. А на служителите без мотивация дава възможност да напуснат веднага, при това с известна сума пари.

Ако никой не приеме предложението на компанията, това също е добър знак за бъдещето. С помощта на стратегията, дружеството получава важна информация за новоназначените хора и мотивира останалите си служители.

За да се приложи правилно тази стратегия, от компанията трябва да следват няколко основни правила.

  • Много ясно и точно да обяснят на служителите каква е целта и защо се предлагат тези пари. Следва да бъдат предложена и сума, която би мотивирала част от тях да я приемат, за да напуснат. Тя е различна за всяка компания.
  • Програмата може да се приложи само за определени групи или позиции, а мениджърите следва да посочват и краен срок за приемане на предложението.
  • Тя би имала успех само ако се прилага и оценява правилно, както и да се правят необходимите промени по време на изпълнението ѝ.