Знаете ли какво точно представляват фючърсните контракти? Отговорът на този въпрос ще откриете тук:

Какво представляват?

Фючърсите са деривативни финансови договори, които задължават страните да купят или продадат даден актив (суровина, валута, борсов индекс или други ценни книжа) на точно определена цена в бъдещето.

Всеки отделен фючърсен контракт съдържа в себе си определено количество от базовия актив.

Първите фючърси

Първата борса за търговия на фючърси е Dojima Rice Exchange, създадена в Япония през 1730 г. Основната ѝ цел е търговията с фючърсни контракти на ориз. 

В Англия има данни за търговия с фючърси още от XVI век, но първата борса започва работа през 1877 г. В САЩ това се случва през 1848 година, като първите контракти са за царевица.

Фючърсните пазари се създават, за да намалят рисковете, които производителите и търговците на едро поемат. Земеделските производители получават гаранция за цената предварително, а търговците се подсигуряват с продукта, от който се нуждаят на предварително договорена цена.

Модерните фючърсни контракти

През 70-те години на миналия век ставаме свидетели на бързо развитие на фючърсните контракти. На Chicago Mercantile Exchange (CME) започва търговия с фючърсни валутни контракти, а на New York Mercantile Exchange (NYMEX) се търгуват петрол и природен газ. 

Малко по-късно се създават и договори върху борсовите индекси Dow Jones и S&P500.

Защо се търгуват фючърсите?

Купуването и продаването на фючърси с цел хеджиране се използва за застраховане срещу ценовия риск от страна на производители, вносители, търговци и т.н.

Разбира се, част от инвеститорите използват фючърсните контакти и със спекулативни цели, като се опитват да печелят от ценовата разлика.