Продължаващата енергийна криза и по-слабата икономика се очаква да забавят ръста в търсенето на електроенергия в световен мащаб през 2023 г., но вероятното му възстановяване през 2024 г. означава, че трябва да бъде разработен допълнителен капацитет за добив на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), обявиха от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Глобалният темп на растеж в потреблението на електроенергия се очаква да се забави до малко под 2% през 2023 г., в сравнение с 2.3% през 2022 г., който също отчита спад, в сравнение със средното ниво от 2.4% в петте години преди COVID-19.

За 2024 г. темпът на растеж се очаква да се ускори до 3.3% с подобряването на икономическите перспективи, сочат данните на МАЕ.

От базираната в Париж агенция прогнозират, че възобновяемата енергия ще покрие очаквания ръст през тази и следващата година, а електроенергията от ВЕИ ще надхвърли за първи път една трета от общото глобално захранване през следващата година.

Водноелектрическата енергия обаче намалява, понижавайки се с около 2% в периода 2020-2022 г., в сравнение с данните за периода 1990-2016 г., което представлява около 240 тераватчаса, или годишното потребление на Испания.

"Предвиждането на предизвикателствата пред водноелектрическата енергия и съответното планиране ще бъде от съществено значение за ефективното и устойчиво използване на водни ресурси," казват от МАЕ.

Ръстът при енергията от ВЕИ би трябвало да помогне за намаляване на глобалните вредни емисии, тъй като увеличението на емисиите в Китай и Индия се очаква да бъде неутрализирано от спад в други държави, където използването на възобновяеми източници нараства, а природният газ продължава да заменя въглищата, казват от МАЕ.

Само Европейският съюз (ЕС) допринася с 40% към общото намаление на емисиите от генерирането на електроенергия, според данните на МАЕ.

През първото полугодие на 2023 г. ЕС отчита 6% понижение в търсенето на електроенергия, след като енергоемки индустрии, като тези за производство на алуминий, стомана, хартия и химикали, ограничиха потреблението си в отговор на високите цени.

Относително меката зима също имаше по-ограничен ефект върху намаляването на търсенето, посочват от МАЕ.

Цените на електроенергията на едро паднаха значително от рекордно високите нива, достигнати в резултат на сътресенията, предизвикани от руската инвазия в Украйна, но средните цени в Европа все още са повече от два пъти над нивата си от 2019 г.

В Индия цените са нараснали с 80%, а в Япония – с над 30%.

Цените в САЩ обаче са се върнали почти до нивата си от 2019 г. Търсенето в страната се очаква да намалее с 1.7% през 2023 г. поради забавящия се икономически растеж и да се възстанови през 2024 г. до 2%, в сравнение с 2.6%, отчетени през 2022 г.

В Китай търсенето се очаква да нарасне с 5.3% през 2023 г. и с 5.1% през 2024 г., след умереното повишение от 3.7% през 2022 г., показват данните на МАЕ.

Нарасналото използване на климатична техника за справяне с летните горещини се очаква да бъде в основата на ръста на търсенето там тази година.

Потреблението на Индия се очаква да се увеличи с 6.8% през 2023 г. и с 6.1% през 2024 г., когато прогнозите са, че ще надмине това на Япония и Южна Корея, взети заедно. Въпреки това ще бъде по-ниско, в сравнение с ръста от 8.4%, отчетен през 2022 г.

Очаква се ръстът да дойде от нарасналото използване на домакински уреди, по-голямото полазване електрически машини, увеличаването на електрическите превозни средства и по-голямото търсене на охлаждане.