За съжаление, няма Зала на славата за портфолио мениджъри. Но ако имаше, определено Джоел Тилингхаст щеше са е сред първите със записани имена в нея. 

Той управлява активно фонда Low-Priced Stock на Fidelity от стартирането му през декември 1989 г. Инвеститорите в него отчитат средногодишна доходност от 13% спрямо 9% за бенчмарк индекса Russell 2000, докато S&P500 нараства с над 10% на година в този период.

Въпреки че тези три процента изглеждат минимални, числата показват друго. Инвестирани 1000 долара във фонда на Тилингхаст днес биха се увеличили до над 57 000 долара, според данни на Morningstar Direct.

Същото вложение от 1989 г. в индексен фонд върху S&P500 днес ще се равнява на 25 000 долара.  

През 2016 и 2017 г. Тилингхаст избира трима портфолио мениджъри, като двама от тях (Морган Пек и Сам Чамовиц) ще поемат управлението на фонда в края на 2023 г., тъй като от началото на 2024 г. той ще изпълнява ролята на консултант.

Стратегията на фонда е да подбира акциите на малки и средноголеми компании, за които се вярва, че могат да постигнат по-добра доходност за инвеститорите в дългосрочен план.

Наскоро Джоел Тилингхаст даде интервю за CNBC, в които казва какъв съвет би дал на инвеститорите днес.

„Моето търпение е актив за мен, но то би било сериозен пасив за инвеститорите, желаещи бързи печалби. Ако искате да инвестирате като мен, трябва да гледате дългосрочно на нещата“, казва той.

Според Тилингхаст, хората трябва да помислят какви ще са отчетите на компаниите в следващите пет години, след което да осмислят възможностите.

„При положение че намерите компания, за чийто резултати смятате, че ще се подобрят значително в следващите години, може да насочите към нейните книжа голям дял (около 20%) от портфолиото ви“, съветва той.

По думите му, инвеститорите трябва да търсят компании с по-ниски коефициенти цена/печалба (p/e) от средните за индустрията, както и висока оценка на доходността от свободните парични потоци (бел. ред. изчислява се, като свободните парични средства се разделят на цената на акцията).

„Ако откриете тези показатели и ако е налице ръст в приходите и печалбите на компанията, по всяка вероятност ще отчетете по-добра доходност от останалите, защото тези компании правят нещо, което потребителите им харесват“, казва още 55-годишният инвеститор.

Тилингхаст казва, че постоянно сравнява коефициенти и оценки на компаниите, което повечето инвеститори не правят.

За хората, които не знаят какво ще се случи след 3 или 5 години, той препоръчва същата стратегия, както и Уорън Бъфет – индексен фонд върху основните индекси.