Конкуренцията между Северозападна Европа и Северна Азия за втечнен природен газ се очаква да намалее тази зима, в контраст с опасенията от миналата година за недостиг на доставки.

Това се случва на фона на препълените европейски газови хранилища и очакванията за по-слабо търсене в Япония и Южна Корея, се посочва в анализ на Bloomberg New Energy Finance

Нарастващият апетит за втечнен природен газ в континентален Китай е малко вероятно да повиши покупките на пазара с незабавна доставка (т. нар. спот пазар), тъй като основните обеми се сключват с дългосрочни договори.

Увеличаването на договорните обеми също ще стимулира растежа на нововъзникващите азиатски пазари спрямо миналата зима, посочват експертите. 

От страна на предлагането, разширяването на производството ще бъде подкрепено от възстановяването на работата на Freeport LNG в САЩ, която беше спряна поради прекъсвания миналата зима, както и от включването на пет нови проекта за производство на втечнен газ, които започват работа. 

Стачките в австралийските заводи биха могли да затегнат пазара, но подобен сценарий, според Bloomberg NEF, е малко вероятен. 

Ще има ли достатъчно газ за Европа? 

Анализът прогнозира, че Северозападна Европа и Италия ще завършат предстоящата зима с 44% запълнени газови хранилища, като се приема, че метеорологичните условия ще са близки до средните за последните 10 години.

Общият внос на втечнен газ в региона през зимата на 2023-24 г. вероятно ще бъде малко по-нисък от миналата година, тъй като пълните запаси ограничават възможностите за пристигащите товари. 

Търсенето на газ обаче може да надхвърли това от предходната зима, което ще доведе до увеличаване на тегленията от хранилищата.

То може да бъде подкрепено от по-високото потребление на газ в енергийния сектор - въпреки продължаващото намаляване на търсенето в жилищния, търговския и промишления сегмент.

Зимният риск изглежда се пренася върху фючърсните цени през лятото на 2024 г.

Европа има нужда от сигурни доставки, за да презареди своите хранилища след зимния сезон, но липсата на двигатели на търсенето в Северна Азия през лятото на 2024 г. може да ограничи конкуренцията за товари и да окаже натиск върху цените. 

Нововъзникващите азиатски купувачи е малко вероятно да влязат в ценова конкуренция с европейските, смятат експертите на Bloomberg NEF. 

Какви са прогнозите за търсенето и предлагането?

Базовият сценарий предвижда, че газовите хранилища в Северозападна Европа, Италия и Австрия ще са пълни на 44% до края на зимата, в сравнение със средно ниво от 31% за 2016-2020 г.

Това е по-ниско от запасите в края на март 2023 г., тъй като тогава по-топлото време остави складовете запълнени на над 50 на сто. 

Търсенето на газ тази зима ще се увеличи с 10 милиарда кубически метра на годишна база поради нарастване на потреблението от енергийния сектор. Оттеглянето на германските лигнитни въглища и атомните електроцентрали ще подпомогне производството на газ като заместител.

Този растеж ще бъде ограничен от продължаващото намаляване на търсенето сред жилищните и търговските потребители (13% под средните исторически стойности) и промишлените потребители (28% под средното за периода 2016-2020 г.), което е продиктувано от поскъпването на суровината. 

По-големият набор от доставки обаче ще направи подобни покупки по-малко предизвикателни от миналата зима. Европейските хранилища за газ се очаква да бъдат запълнено близо 96% до края на лятото на 2024 г.

Натрупването на запаси през лятото ще бъде подкрепено от възстановяването на норвежкия добив на газ, тъй като през 2023 г. имаше продължителни прекъсвания и по-висок внос. 

Глобалните доставки на втечнен природен се очаква да нараснат с 6% през зимата - до 220 милиона метрични тона. Износът на втечнен природен газ от САЩ се възстановява с проекта Freeport LNG, който вече е "онлайн" след дългото прекъсване миналата зима.

Това се допълва от пускането в експлоатация на нови съоръжения, като Arctic LNG 2 в Русия, Altamira Fast LNG в Мексико, Tangguh Train 3 в Индонезия, проекта Tortue в морето на Мавритания и Сенегал и Tango FLNG в Република Конго. 

Износът на САЩ се очаква да нарасне със 17% през зимата, воден от завръщането на Freeport, както и от по-активното използване на находището Calcasieu Pass. Повечето проекти в САЩ ще имат по-високи добиви тази зима, прогнозират от Bloomberg. 

Глобалното търсене на LNG през зимата на 2024-2025 г. се очаква да бъде с 3% по-високо, в сравнение с предходната година. 

Китай се очаква да води ръста на търсенето на втечнен природен газ през зимата с прогноза за увеличение от 12% на годишна база, за да отговори на нарастващото търсене.

Транспортният сектор в страната вероятно ще отбележи най-бърз растеж на фона на по-достъпните цени на втечнения природен газ и търсенето на превозни средства, задвижвани със "синьото гориво".

Конкурентоспособността на газовите електроцентрали също може да се повиши заради по-ниските цени и засиленото търсене.

По-високите нужди от натрупване на запаси в Япония и Южна Корея, продължаващият растеж в нововъзникващите пазари в Азия и увеличаващият се внос в Европа също ще дадат импулс на пазара.