Глобалният дълг е нараснал с 10 трилиона долара за първите шест месеца на 2023 г., достигайки рекордните 307 трилиона долара, сочат данни от нов доклад на Института за международни финанси.

Настоящата икономическа среда, в която лихвените нива нараснаха драстично през последните години, доведе до сериозен ръст на дълга. Днес общата сума вече е със 100 трилиона долара по-голяма спрямо десетилетие по-рано.

Световното съотношение дълг/БВП възлиза на 336%, - леко повишение спрямо 334%, отчетени в края на 2022 г. Съотношението отбеляза седем поредни тримесечия на понижения, преди да обърне отново този тренд през първата половина на 2023 г.

Сериозното повишение на инфлацията в световен мащаб, както и по-високите лихви по кредитите са основните причини за намаляването на съотношението дълг/БВП в тези седем тримесечия. 

Общо 80% от новите дългове идват от развитите пазари, като най-голям ръст се отчита при САЩ, Япония, Великобритания и Франция. При развиващите се пазари най-бързо нарастване се наблюдава при Бразилия, Индия и Китай.

„Нивата на вътрешния държавен дълг са на тревожни стойности в много държави“, посочват авторите на доклада.