Децата, чиито бащи четат, пеят и рисуват с тях, може да имат предимство, когато тръгнат на училище, сочи ново британско проучване.

“Участието на бащите в грижите за децата има уникален и важен ефект за образователните им резултати, който надхвърля ефекта от участието на майките,” се казва в доклад на Университета на Лийдс от този месец.

Ефектът изглежда се простира в началните училищни години на децата.

Децата, чиито бащи често участват в “структурирани, образователни дейности,” като четене, имат предимство през първата си година от началното обучение, се казва в доклада.

Ако бащите са ангажирани с дейности с общуване с децата си, когато са възраст около 3 г., те се справят по-добре в училище, когато вече са на 5 г.

Седемгодишните, чиито бащи са участвали в различни занимания с тях, когато са били на 5 г., се справят по-добре с тестовете върху националната учебна програма, които британските деца често полагат.

Положителният ефект се запазва независимо от пола на детето, от етноса на семейството или от доходите на домакинството, според доклада.

Учените са анализирали данни от проучване сред близо 5 000 домакинства с майка и баща във Великобритания, което е било свързано с академични данни.

Проучването е дело на Университета на Лийдс и е осъществено в сътрудничество с различни изследователски организации във Великобритания.

Ефектът от майките спрямо този от бащите

Дейности, като четене, разказване на истории, пеене или други музикални дейности, рисуване, както и игра на закрито и навън, са част от факторите, които са включени в проучването по отношение на ангажираността на родителите с техните деца.

Има две основни причини, поради които бащите оказват толкова важен ефект, според доклада.

Първо, това, че двама родители участват, а не един, означава, че децата са изложени на различни неща, които ги стимулират по различни начини.

Това включва начините, по които се държат майките и бащите, използването на различен език, когато разговарят с децата си и техните индивидуални стилове на полагане на родителски грижи.

Бащите също така “привнасят нещо различно,” се казва в доклада. Тяхната ангажираност носи уникални ползи, в сравнение с тази на майките, тъй като те обикновено общуват по различни начини с децата си.

Майките, които са ангажирани и общуват с децата си, продължават да имат огромен ефект върху тях, но по по-различен начин, се отбелязва в доклада.

“Ангажираността на бащите действа по различен начин от тази на майките, защото помага за подобряване на образователните им постижения, докато участието на майките подобрява познавателното поведение.

По-конкретно, ангажираността на майките помага за намаляване на хиперактивността при децата и подобрява уменията им за социализиране с техните връстници, както и тяхното емоционално и социално поведение.”

Какво могат да направят бащите?

По тази причина от съществено значение е и двамата родители да участват в отглеждането на децата, ако е възможно, като грижите за тях да се поделят между родители вместо да са основно работа на майката, казва Хелън Норман, основен автор на проучването.

“Майките изглежда все още поемат основната роля на полагащите грижи за децата, но ако бащите също участват активно в родителските грижи, това значително увеличава вероятността децата да получават по-добри оценки в началното училище,” казва тя.

“По тази причина насърчаването и подкрепянето на бащите да споделят детските грижи с майката от ранен етап в живота на детето е съществено важно.”

Има няколко неща, които бащите могат да направят, за да максимизират положителния ефект, който могат да окажат върху децата си, се посочва в доклада.

Това включва поделяне на рутинните грижи за децата, за да се гарантира, че и двамата родители могат да прекарват време в “по-забавните дейности, свързани с грижите за децата” и да “си сътрудничат с другия родител, като ‘поддръжник на обучението,’” според доклада.

От ключово значение също така е бащите да прекарват време с децата, посветено единствено на различни ангажиращи дейности. Колкото и простичко или може би времеемко да звучи това, всъщност, дори и само 10 минути време, прекарано заедно, би могло да окаже разлика.

И накрая, уверете се, че в училището на вашите деца знаят, че сте техни бащи и общуват с вас по-същия начин, по който общуват с майката.

Те трябва да имат контактите и на двамата родители и да могат да се свързват с всеки от тях по всяко време, което помага за ангажираността на татковците.