dbr.bg-image

Проф. д-р Васил Живков е председател на Управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Висшето си образование завършва през 1987 г. във ВЛТИ, специалност "Механична технология на дървесината" (направление - мебелно производство), като целият си кариерен път посвещава на мебелната промишленост. През 1992 г. постъпва в Лесотехническия университет, където в момента е професор и ръководител на катедра „Интериор и дизайн за мебели“. Преподава в Архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) към катедра „Интериори и дизайн за архитектурата“. Собственик и управител е на фирма ПРОДИЗ ООД, която е член на БКДМП от 1999 г. 

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е една от най-големите и най-стари браншови организации у нас. Колко са членовете ви към настоящия момент и в какво се изразява основната ви дейност?

БКДМП е с над 30 години история. Обединяваме фирмите от секторите дървообработване и мебелна промишленост. В момента при нас членуват около 250 компании: микропредприятия, малки, средни и големи.

Камарата е една от най-активните браншови организации у нас, организираме различни събития, а също и две изложения: Експомебел и Техномебел, по време на които индустрията показва най-новото в областта на мебелното производство, обзавеждането, текстила, машините, материалите и аксесоарите за мебели, обкова и други.

Освен това провеждаме специализирани семинари, работни срещи, обучения и др. Организираме също участия и посещения на национални и международни изложения.

Друга основна функция на Камарата е да защитава интересите на двата бранша пред институциите, да съдейства при разрешаване на трудностите, които бизнесът има, да работи върху подобряването на припознаваемостта на сектора.

Като обединяващо звено на двата сектора, имаме задача да предоставяме информация за съвременни материали, технологии, оборудване и иновации в бранша; за състоянието на международните пазари и възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения.

Грижим се членовете ни да са информирани и относно най-новите законови и нормативни изисквания, свързани с производството на мебели, качеството, безопасността и др.

Тази година стартирахме и 2 медийни кампании: „Заедно за опазване на горите“ и „Мебелите на България – традиции и иновации“. С първата искаме да повишим информираността на хората относно състоянието на българските гори, да предоставим малко познати или забравени факти.

С втората се фокусираме върху мебелната продукция, която се произвежда в родните фабрики и която спокойно може да се мери с тази в чужбина. Нашите фирми работят за световни брандове, обзавеждат вериги магазини, хотели и офиси по цял свят.

Съвсем наскоро предстои годишната ви конференция. Разкажете ни малко повече за нея.

Камарата по традиция организира годишната си конференция в края на годината. Тази година тя ще бъде на 24 и 25 ноември. Очакваме в хотел Рила, Боровец и този път да съберем повече от 250 души.

Събитието е най-голямото за двата сектора, идват собственици, управители и мениджъри от дървообработващи и мебелни компании. Наши гости обичайно са и партньорите ни: институции, работодателски организации, преподаватели от ЛТУ-София, директори на професионалните гимназии в страната, с които работим пряко по дуално образование.

Тази година основните теми в програмата са свързани с обзора на пазара на мебели в глобален и европейски мащаб. Ще изнесем актуални данни за износа и вноса на мебели по света и ще сравним това с българското производство.

За пръв път ще представим и данни от социологическо проучване, което поръчахме на агенция „Тренд“ относно потреблението на мебели у нас: какви мебели се купуват и търсят, как правят избора си потребителите и на какво държат, когато избират обзавеждане.

Предвидена е и дискусия, посветена на приложението на кръговата икономика в нашите предприятия. Ще обсъждаме трудностите при събиране на дървесни отпадъци както от потребители от бита, така и от индустрията, така че те да се рециклират и използват повторно.

В България, за жалост, цари масово безотговорност по отношение на управлението на отпадъци, нужен е повече контрол от страна на институции и най-вече от общините.

БКДМП

И тази година Камарата ще връчи годишните си награди. Кого отличават те?

По традиция раздаваме награди на най-добре развиващите се микро, малки, средни и големи предприятия. Призове връчваме и на фирмите, които са с най-добри търговски резултати, като износители от дървообработващата и мебелната промишленост.

Тази година обаче решихме да добавим и ново отличие, като обърнем специално внимание и на членове на камарата, които са с нас от години наред и са наши лоялни партньори.

Браншът чака с вълнение наградите, защото така отличаваме най-добрите и даваме стимул и на останалите да се развиват напред.

Какви са темите на семинарите, които се очакват във втория ден от конференцията?

Във втория ден от конференцията се фокусираме върху няколко основни теми, които са важни за индустрията: създаването на добър работодателски облик, грижа за кадрите и тяхната квалификация, защото в сектора липсата на добре обучени служители става все по-голяма.

Отделно от това, ще коментираме и една актуална тема от маркетинга: изграждането на бранд, позициониране сред точната аудитория и управлението му в дигиталното пространство. Ще дискутираме също и сертифицирането на дървесина и оползотворяването на дървесните отпадъци.

В медийния панел на 25 ноември ще се включат нашите партньори от Bulgaria Wants You и продуцентът Андрей Арнаудов.

Кои са най-големите трудности, с които се сблъскват двата отрасъла дървообработване и мебелно производство днес?

Един от най-големите проблеми, които Камарата се опитва да разреши в последните години, е липсата на суровина, а напоследък и високите й цени. В последната година се оказа, че дървесината у нас е по-скъпа от тази в Европа и това се отрази изключително тежко на фирмите от сектора.

Голяма част от тях намалиха рязко своята производителност, загубиха договори с чужбина, намалиха своя персонал. Отделно от това, вече 2 години се борим с една заповед от 2021 г. за ограничаване с 30% на добива на дървесина.

И лесовъдите, и учените, и бизнесът смятат, че това не води до нищо добро. Но досега няма правителство, което да прояви воля и да отмени тази разпоредба. От изключителна важност е някои административни актове да се променят, за да се позволи да имаме по-адекватен и модерен дърводобив.

Този сектор остана без възможности за европейско финансиране, а трябва да се модернизира и промени. За да имаме ефективно горско стопанство, горите трябва да се управляват устойчиво и да се провеждат планирани сечи.

Тезата, която някои природозащитници лансират, че не трябва да се влиза в гората и не трябва да се сече, не е нито правилна, нито полезна както за гората, така и за българската икономика. Планираните и проведени от лесовъдите сечи увеличават прираста и дават възможност на индустрията да се равива.

Във всички браншове иновациите променят производството. Какви технологии, според вас, в бъдеще ще оптимизират работата в производството на мебели?

В секторите дървообработване и мебелно производство навлизат все по-масово умните машини, производствата се модернизират. Разбира се, има още много какво да направим в посока внедряване на цифровизация на данните, прилагане на софтуерни програми, които ще облекчат процесите в предприятията.

Част от нашите фирми вече са започнали стъпките в тази посока, защото иначе не могат да бъдат конкурентноспособни на колегите си от чужбина.

За тях е важно да оптимизират производствата си, така че да повишат качеството, да понижат себестойността на продукцията, да съкратят времето за производство, да намалят брака и разходите за енергия, ресурси.

А за това са им нужни дигитализация на данните, софтуери и роботизирани системи, които да действат като едно цяло.

Ако мога да очертаят генерално посоката за повечето производства: автоматизация, внедряване на софтуери и индустриални роботи. Другата посока, в която ще работи индустрията, е оптимизация на енергийните разходи.

Но най-важната и ключова за сектора задача е привличане на знаещ, можещ и мотивиран персонал във фирмите.