С инвестиция от 37 млн. лв. ще бъде изграден национален STEM център, който ще бъде ситуиран в София Тех Парк. Това стана ясно от думите на министъра на образованието и науката Галин Цоков по време на форум за иновации и отбрана.

С локализирането му в Тех Парка не само ще се оптимизират разходите, тъй като държавата няма да инвестира в закупуването на отделен терен, но и ще се насърчат технологичният обмен и надграждането на екосистемата в него.

„Тези локации, като националния STEM център, са места за иновационен обмен, в които се създават нови решения“, коментира още проф. Цоков. По думите му вече са създадени и 5 иновационни лаборатории между български училища.

„Целта ни е в тях да си сътрудничат и училищата, които нямат иновации, за да се заразяват те от техния пример и да се убеждават от практиката, че иновациите мотивират и развиват мисленето на учениците“, обясни още министърът.

МОН финансира Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, която е със срок на действие от 2022 г. до 2025 г. „За първите три години по програмата са публикувани повече от 200 научни изследвания във водещи научни издания“, отбеляза проф. Цоков.

Той подчерта и важността на темата за развитие на киберсигурността, която също попада в обхвата на програмата, както и изследванията за реакция и справяне с природни бедствия.

„Прегледът на резултатите до тук показват, че когато има синергия, се постигат високи резултати в приложните изследвания“, подчерта министърът.

Той обърна внимание и на проектите, които се реализират в института към Софийския университет – INSAIT, както и на дейността на центровете за върхови постижения.

„Разработваният от INSAIT езиков модел, базиран на изкуствения интелект – BG GPT, може да има важно приложение и в полето на киберсигурността, и в развитието на стратегически сектори, като образованието“, посочи още Галин Цоков.

Конференцията „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“ е първото събитие от календара за отбелязване на 20-ата годишнина от присъединяването на България към НАТО.

Тя се организира от Министерството на отбраната, съвместно с Министерството на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията.