Кафяви кофи за разделното събиране на биоразградими отпадъци се появиха в Бургас. От специалните съдове вече се възползват живеещите в комплекс „Зорница“. До момента при контейнерите за битови отпадъци има разположени 238 кафяви кофи. 

Следващата седмица в системата предстои да бъде включен комплекс „Изгрев“, като поетапно ще бъдат обхванати всички комплекси и квартали в града, посочват от общината.

Към този момент към системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци са се включили и 32 търговски обекта, училища, детски градини на територията на жк „Зорница“. На тях са предоставени индивидуални кофи за ползване.

Събраният отпадък вече се извозва на анаеробната инсталация за преработка. При процеса се получава компост и биогаз, от който ще се произвежда топлинна и електрическа енергия. Обслужването на съдовете през зимния период ще се извършва през ден, а лятото ежедневно. 

До този момент се събираха биоразградими отпадъци от пазари, тържища, големи вериги хранителни магазини, като събраните количества се извозваха до компостиращата инсталация на депо „Братово“, посочват още от общината.  

Новите кафяви съдове са предназначени за всички обекти, които генерират биоразградими отпадъци. Към тях спадат домакинствата, училища, детски градини, заведения за обществено хранене, пазари, търговски обекти, хотели, болници и други. 

Какво е допустимо да се изхвърля в кафявите кофи?

  • вестници и други хартиени изделия;
  • черупки от яйца;
  • хляб и месни продукти;
  • пакетчета от чай;
  • утайка от кафе;
  • стайни и градински цветя;
  • млечни продукти;
  • градински отпадъци;
  • остатъци от храна;
  • остатъци от плодове и зеленчуци.

Какво не трябва да се изхвърля в кафявите кофи?

В тях не бива да се изхвърлят сезал, канап, стъкло, опаковъчни мрежи и ленти, стреч фолио, кабели, въжета, тел, инертни материали, пластмасови и метални опаковки.

За правилното и ефективно използване на кафявите съдове е необходимо единствено да се разделят изброените видове отпадъци от останалите. Това може да става вкъщи или на място при съдовете.

Препоръчително е отпадъците да не се изхвърлят в найлонова торбичка, каквато е масовата практика на домакинствата. В търговските или други обществени обекти е нужно да бъде осигурено специално място за кофите.

Събраните в тях биоразградими отпадъци ще бъдат извозвани по график безплатно.

Кафявите съдове са брандирани със стикери с информация какво се изхвърля в тях. За община Бургас са осигурени 6800 кофи от 120 литра и 1700 кофи от 240 литра.