Община Бургас продължава разполагането на кафяви кофи за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

След комплекс „Зорница“, такива съдове вече са поставени в комплекс „Изгрев“ за обслужване на домакинствата и 54 търговски обекта. Предстои това ще се случи и в комплекс „Славейков“, съобщават от общината.  

Събраните отпадъци се извозват по график на анаеробната инсталация за преработка. При процеса се получава компост и биогаз, от който ще се произвежда топлинна и електрическа енергия. 

В кафявите съдове може да се изхвърлят само:

  • вестници и други хартиени изделия;
  • черупки от яйца;
  • хляб и месни продукти;
  • пакетчета от чай;
  • утайка от кафе;
  • стайни и градински цветя;
  • млечни продукти;
  • градински отпадъци;
  • остатъци от храна;
  • остатъци от плодове и зеленчуци.

Какво не трябва да се изхвърля в кафявите кофи: сезал, канап, стъкло, опаковъчни мрежи и ленти, стреч фолио, кабели, въжета, тел, инертни материали, пластмасови и метални опаковки.

За правилното и ефективно използване на кафявите съдове е необходимо единствено да се разделят изброените видове отпадъци от останалите. Това може да става вкъщи или на място при съдовете.

Специалните съдове са брандирани с информационни стикери какво може да се изхвърля в тях. За община Бургас са осигурени 6800 кофи от 120 литра и 1700 кофи от 240 литра.