Зелените политики - у нас и по света, ще коментират експерти по време на третото събитие на Darik Business Review, което медията организира в рамките на поредицата Darik Business Radar. 

ESG - Investing in our future ще се проведе за втора поредна година, събирайки на дискусионната маса представители на бизнеса, властта и одитиращите организации. 

Боян Рашев, който e един от водещите експерти в България по управление на околната среда, ресурсите и енергията, ще наблегне върху предизвикателствата, които очакват компаниите у нас, изготвящи доклади за устойчивост.

Той ще представи пред публиката променящите се изисквания в сферата и проблемите, които те поставят пред бизнеса. Ето какво коментира Рашев в аванс преди събитието пред Darik Business Review. 

Налага ли се преформулиране на смисъла и значението на ESG в контекста на новите глобални политически и икономически реалности?  

Разбирането за ESG, или устойчиво развитие в контекста на бизнеса, винаги се е изменяло във времето.

И това ще продължи да се случва, точно защото глобалните политически и икономически реалности също се изменят, а пък локалните такива си остават фундаментално различни из целия свят.

Ще трябва ли Европа да преосмисли амбициите си за постигане на нетни нулеви емисии?

Не е само Европа. Целият свят се налага да преосмисли амбициите си. Разликата е, че в останалата част на света властва прагматизъм, който прави бързи корекции на курса при поява на видими проблеми.

Европа напоследък се управлява с религиозен плам, който обаче ще гори, докато имаме пари. Рецесията, загубата на влияние и обедняването вече го задушават. Идващите избори ще доведат до промяна.  

Какво означава днес ESG и има ли общ поглед към тази тема от страна на бизнеса, институциите и потребителите?

В Европа ESG днес е това, което казват институциите чрез директивите и Таксономията. За бизнеса ESG винаги е означавало да управлява холистично и проактивно всичките си въздействия и свързаните рискове и възможности.

За съжаление, за твърде много компании ESG вече се превръща в синоним на GDPR – чуваме го все по-често от пазара. За потребителите реално няма съществено значение. Общ поглед няма.   

Кой е Боян Рашев?

От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt – най-опитната консултантска компания в България по въпросите за ESG, декарбонизация, доклади и оценки за въздействие, кръгова икономика. 

Личната му мисия е политиките в енергийната сфера и околната среда да се провеждат така, че да са в полза на националния интерес и да водят до повишаване на благосъстоянието на хората и успеха на бизнеса.

Боян има значителен принос за развитие на публичното разбиране за устойчивото развитие в страната чрез активното му участие в събития, медийни изяви, обучения.

Има опит в сферата на устойчивото развитие, остойностяване на екосистемни услуги, оценки на въздействието, качество на въздуха, климатична адаптация и политики, управление на природните ресурси.

Има бакалавърска и магистърска степен по "Управление на околната среда и ресурсите" от Бранденбургския технически университет в Котбус, Германия.

Учил е също в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за природни науки и науки за живота във Виена и Централния университет на Венецуела в Каракас. През 2012 г. е финалист в националния конкурс за млади бизнес лидери Next Generation.

ESG - Investing in our future ще се състои на 17 април в Planet Schwarz Tech Theater. Входът е свободен и не се изисква регистрация. Конференцията се осъществява с подкрепата на Филип Морис България, Летище София, Девин, Булстрад, AstraZeneca, Mr. Bricolage и denkstatt.

Медийни партньори на събитието са darik.bg и dir.bg.

Повече можете да откриете тук, както и в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.