Броят на обявите за дистанционна работа в LinkedIn пада, според най-новите данни от платформата.

В САЩ, например, делът на обявите за дистанционна работа е намалял с 5 процентни пункта от април, когато достига 20% от всички обяви.

Макар този дял все още да е много по-висок, в сравнение с преди пандемията, когато беше едва 2%, той е в рязък контраст с това, което служителите искат, казва Джош Граф, управляващ директор в LinkedIn за регионите на Източна Европа, Близкия изток и Африка и Латинска Америка.

“Професионалистите сега ценят високо гъвкавостта на работното място — това постоянно е сред най-важните приоритети на служителите след заплащането, заедно с развитието на умения и баланса между работата и личния живот,” казва той.

Въпреки спада при позициите с дистанционна работа в САЩ, те все още генерират над половината от всички заявления към септември, сочат данните на LinkedIn.

Проучването показва, че в страните по света се формира подобен модел — във Великобритания позициите с дистанционна работа са 14.6% от всички предложени работни места, но получават 20.2% от всички заявления, а в Индия за 11.3-те процента позиции с дистанционна работа се изпращат 20.3% от CV-тата.

Защо компаниите ограничават дистанционната работа?

Според проучването на LinkedIn, промяната се дължи на настоящата икономическа ситуация.

Общо 68% от участвалите в проучването ръководители казват, че се притесняват, че продължаващата несигурност по отношение на икономическата стабилност и очертаващата се рецесия ще премахнат част от прогреса във връзка с гъвкавото работно време, постигнат по време на пандемията от коронавирус.

“Свидетели сме на това, че компаниите ограничават наемането на хора в световен мащаб заради икономическата несигурност, като бизнес лидерите са подложени на натиск да управляват разходите си и да увеличат продуктивността,” обяснява Граф.

“Там, където пандемията доведе до промяна към гъвкаво работно време и инициативи в подкрепа на служителите, балансът на силите сега се измества отново към работодателите,” допълва той.

Гъвкавият тип на работа не е единствената придобика за служителите, която беше засегната от настоящата икономическа среда, установява проучването. Общо 74% от ръководителите казват, че развитието на уменията може да отида на заден план, докато 75% твърдят, че благосъстоянието на служителите няма да е с толкова голям прироритет.

Компаниите може да смятат, че ограничаването на придобивки, като гъвкавия тип на работа ще им помогне, но това може да има сериозни дългосрочни последици, смята Граф.

“Компаниите, които спират напредъка по отношение на дистанционния и гъвкав тип работа, рискуват да демотивират работната си сила и да тласнат служителите си към конкуренти, които предлагат по-привлекателни възможности. Гъвкавостта ще се превръща все повече във въпрос на оцеляване за бизнеса“, казва той.

Данните на LinkedIn относно възможностите за дистанционна работа спрямо заявленията на тези обяви показват ясно, че търсенето остава високо.

Много компании все още се възстановяват от т. нар. Голямо напускане и предлагат по-голям набор от придобивки като някои от тях стигат дотам, че адаптират прилагат четиридневна работна седмица за да привличат и задържат служители.

По тази причина приспособимостта и гъвкавостта ще са от ключово значение за компаниите в бъдеще, посочва Граф.

“Онези компании, които гледат на този период като на възможност, които са подготвени да се приспособяват и да проучват нови начини на работа, ще се представят по-добре от конкурентите си в дългосрочен план,” заключава той.