Kaufland България публикува своя независимо одитиран доклад за устойчиво развитие. Чрез него най-голямата търговска верига отбелязва поредна стъпка в прозрачността на действията си, свързани с корпоративната социална отговорност. 

Документът разглежда въздействието на мерките, предприемани по отношение на обществото и околната среда, предоставяйки подробна информация за ключови за компанията политики и програми. Докладът обхваща период от две финансови години – от март 2020 г. до март 2022 г. 

Според документа, за двете посочени години най-големият ритейлър у нас инвестира над 6.8 млн. лв. в социални придобивки към основните трудови възнаграждения на служителите си. Близо 800 000 лв. са средствата, вложени в обучение на персонала, а на над 500 000 лв. възлизат възнагражденията на млади хора, които стартират кариерата си в компанията. 

Специална секция в доклада отчита приноса на Kaufland България към околната среда. Компанията отбелязва значителен спад както на общите емисии от дейността си, така и на интензитета им. През 2021 г. ритейлърът става първият у нас, който преминава изцяло на доставки на природен газ. През същата година компанията въвежда и 100% сгъваеми рециклируеми каси за многократна употреба, в които се транспортират плодове и зеленчуци, като само от тях за същата година са спестени над 1125 т. въглеродни емисии. В края на 2021 г. стартира и разполагането на фотоволтаични инсталации за собствени нужди по покривите на новооткритите магазини, спестявайки още 440 тона емисии годишно. 

Сред приоритетите в работата на Kaufland България за отчетения период е и увеличението на дела на местните производители, които предлагат стоката си в магазините на веригата. Родното производство преобладава в хранителни категории като колбаси, млечни продукти, плодове и зеленчуци, хляб и хлебни изделия. Най-голямо е присъствието в сезонната продукция на плодове и зеленчуци, като за периода март 2020 – март 2022 с 30% нараства броят на договорите за предварително изкупуване на селскостопанска продукция.

„Двете години, обект на одита в доклада, бяха изключително предизвикателни както за нас, така и за целия свят. Дори във времето, в което разпространението на COVID-19 се превърна в стрес тест за адаптивността на държави и компании по целия свят, Kaufland България продължи да развива своите устойчиви политики: доказахме значението на бизнеса ни за обществото и стабилността ни като работодател, реализирахме ключови проекти, продължихме да инвестираме в изграждането на нови обекти и в модернизация на съществуващите и убедително поехме към надграждане на политиките си с грижа за хората и природата. В този период представихме на пазара и двете ни български собствени марки „Брей!“ и „Шеф месар“, с които се гордеем изключително много. Стартирахме серията „Брей!“ с 60 продукта и само месец след представянето им бяха продадени над 600 000 продукта в магазините ни. Днес артикулите от серията са повече от 100 – всички с доказан произход и контрол на качеството, изцяло в изпълнение на ангажимента ни към българските производители“ , подчерта изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

През докладвания период веригата отбелязва 15 години на българския пазар, отчита приходи от 1.9 млрд. лева за 2021 г., достига 87% дял на артикулите в асортимента от български доставчици, стартира собствените национални линии „Брей!“ и „Шеф месар“, за пореден път се сертифицира като Топ Работодател от „Top Employers Institute“, става „Най-зелената компания“ в България за 2020 г. и успешно преодолява предизвикателствата, свързани с COVID-19 пандемията. 

Докладът  е изготвен от Denkstatt България в съответствие с Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) – една от най-широко разпространените в световен мащаб рамки за отчитане на устойчивостта, която се използва от хиляди компании. Документът е преминал проверка и от независимия одитор Делойт Одит ООД.