Здравното осигуряване е задължително за всички българи, както и за гражданите на други държави, които пребивават у нас постоянно и не са здравноосигурени в друга държава-членка на ЕС.

Размерът на здравната вноска у нас е 8%, като се поделя между работодател и работник в отношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, описани в Закона за здравето.

Самоосигуряващите се лица внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.

Здравноосигурителните права ви гарантират използването на медицинска помощ, която се покрива от Здравноосигурителната каса. Спешното лечение на неосигурените се поема от Министерство на здравеопазването.

Медицинската помощ за децата до 16-годишна възраст се поема от държавния бюджет, както и на студентите до 26 г., записани в редовна форма на обучение.

Как да се възползвате от здравноосигурителните си права?

Те ви дават достъп до медицинска помощ, като можете да ги използвате, избирайки личен лекар, който ви издава направления за консултации със специалист.

Имайте предвид, че при посещение при личния лекар или стоматолог трябва да платите потребителска такса, възлизаща на 2.90 лева, а за пенсионерите - 1 лев. Потребителска такса се плаща и за първите десет дни престой в болница – 5.80 лв. на ден.

На каква медицинска помощ можете да разчитате, ако не сте здравоосигурен?

Дори да не сте здравно осигурен, вие имате право на:

 • Спешна помощ;
 • Акушеро-гинекологични прегледи и медицински грижи при раждане за неосигурени жени;
 • Стационарна психологична помощ;
 • Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 • Задължителното лечение и/или задължителната изолация;
 • Експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
 • Медицински транспорт;
 • Асистирана репродукция.

Кога се прекъсват здравноосигурителните права?

Здравноосигурителните права се прекъсват, когато самоосигуряващите се лица не са внесли повече от три месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ този на оказаната медицинска помощ.

Ако не са плащали здравните си вноски за по-дълъг срок от три месеца, се налага глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, човек не губи правото да ползва здравни услуги.

Човек може да загуби осигурителните си права за един месец и ако не се яви на годишния профилактичен преглед, регламентиран в Националния рамков договор.

Как се възстановяват здравноосигурителни права?

Когато здравноосигурителните права са прекъснати, те могат да бъдат възстановени, когато бъдат заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца. 

Това може да стане:

 • по банков път по сметка на НАП
 • с карта през физически ПОС терминал в салоните за обслужване на НАП.
 • с пощенски запис
 • чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения

Справка за дължимите здравноосигурителни вноски може да се направи на интернет страницата на НАП.