Чатботът на американската компания OpenAI, базиран на изкуствен интелект, печели все повече почитатели по света. Те го използват за най-различни цели и задачи - от писане на статии и компютърен код до производство на рецепти за бира. 

Как обаче се справя изкуственият интелект с финансовата грамотност? 

Darik Business Review попита ChatGPT как трябва да управляваме личните си финанси и отговорът беше напълно задоволителен и изчерпателен: 

"Управлението на личните финанси е важна част от постигането на финансова стабилност и сигурност. Ето няколко прости съвета за управление на личните ви финанси:

Направете бюджет

Определете приходите и разходите си всеки месец, за да знаете колко пари имате на разположение и къде ги изразходвате. Това ще ви помогне да планирате по-добре разходите си и да спестите повече пари.

Спестявайте за спешни случаи

Създайте фонд за спешни случаи, който да може да покрие неочаквани разходи, като например автомобилни ремонти или медицински разходи. Това ще ви помогне да избегнете кредитни карти или заеми за извънредни разходи.

Погасявайте дълговете си

Ако имате дългове, опитайте се да ги погасите възможно най-бързо. Погасяването на задълженията ще ви помогне да спестите пари от лихви и такси.

Инвестирайте

Разгледайте възможностите за инвестиране на парите си, за да увеличите своята финансова стабилност. Възможностите включват акции, облигации, недвижими имоти и други финансови продукти.

Планирайте бъдещето

Разгледайте възможностите за планиране на пенсионните си осигуровки и сключване на застраховка "Живот", за да се уверите, че ще имате достатъчно пари, когато навършите пенсионна възраст.

Спестявайте редовно

Опитайте се да спестявате малка сума от приходите си всеки месец. Това ще ви помогне да си създадете финансова стабилност и да имате пари на разположение за бъдещи разходи или инвестиции.

Ограничете разходите си

Опитайте се да намалите ненужните разходи и да се фокусирате върху приоритетните."

Тези 7 съвета, според чатбота, са ключови за постигането на базова финасова стабилност. Това, което прави впечатление в повечето разговори с ChatGPT, е, че той умишлено избягва конкретиката и точните данни.

За това, разбира се, има и основателна причина - засега алгоритъмът борави предимно с база данни, която обхваща периода до 2021 г.

Тоест, не обработва информация в реално време и, ако решите да го попитате "Кои са акциите с най-висока доходност за последния месец?", например, той ви пренасочва към някои от основните финансови платформи, на които можете да я проверите.

На въпроса дали е добра идея да теглим бързи кредити, отговорът на AI беше следният: 

"Това зависи от конкретната ситуация и целите, за които ви е нужен кредитът. Бързите кредити могат да бъдат удобни в някои случаи, например когато имате неочаквани разходи или когато трябва да платите важна сметка навреме.

Обаче тези кредити обикновено са свързани с по-високи лихвени проценти и такси, което може да ги направи по-скъпи в дългосрочен план.

Ако се нуждаете от кредит, препоръчваме ви да изследвате внимателно всички възможности, преди да вземете решение. Разгледайте опциите за традиционни кредити от банки или кредитни кооперации, където лихвите и таксите могат да бъдат по-ниски.

Ако тези опции не са налични за вас, можете да разгледате бързите кредити, но трябва да внимавате да погасявате дълга навреме и да избягвате взимането на кредити, които не можете да си позволите да погасите."

Другата тема, която засегнахме в краткия разговор за управлението на личните финанси, беше каква част от заплатата е добре да спестяваме. 

Ето и мнението на изкуствения интелект: 

"Количеството пари, които трябва да спестите от заплатата си, зависи от множество фактори, включително вашите лични финансови цели, текущите разходи, финансовата стабилност и т.н.

Въпреки това, един общ принцип, който може да бъде полезен, е да спестявате поне 20% от месечните си доходи, ако е възможно.

Ако имате ограничени финансови възможности, можете да започнете с по-малка сума и да я увеличавате с времето. Главното е да започнете да спестявате редовно и да градите добри финансови навици.

Ако не знаете как да започнете да спестявате, можете да започнете със създаване на бюджет и да отделяте определена сума за спестявания всеки месец.

След това можете да разгледате различни начини за инвестиране на спестените пари, като например откриване на банкова сметка за спестявания, инвестиране в акции или индексни фондове и т.н.". 

На въпроса какво трябва да е максималното съотношение между задълженията и доходите, ChatGPT отговори така: 

"Максималното допустимо съотношение между задълженията и доходите може да варира в зависимост от различни фактори, включително от политиките на кредиторите, типа на кредита, кредитният рейтинг и други.

Обикновено финансовите експерти препоръчват месечните задължения да не превишават 30-40% от месечния доход. Това включва всички видове задължения, като наеми, кредити, дългове по кредитни карти и други форми на кредитиране.

Но въпреки това, когато става въпрос за максималното съотношение между задълженията и доходите, най-добре е да се консултирате с професионален финансов консултант или кредитен съветник, който ще ви помогне да оцените вашата текуща финансова ситуация и да ви предостави най-добрата възможна консултация въз основа на вашите специфични нужди и цели.

Друг въпрос беше свързан с това къде е по-добре да насочим спестяванията си - в банков депозит или в инвестиционен фонд? 

Тук отново се опитахме да "вкараме" ChatGPT в малко конкретика, но отговорът отново беше изключително премерен, без категорични становища. Което, всъщност, е правилният подход в почти всеки разговор на финансова тема. 

"Къде да насочите спестяванията си зависи от вашите лични финансови цели, рисков профил и времева перспектива. Ето някои съображения, които може да ви помогнат да вземете решение:

Банковите депозити са обикновено много сигурни и имат гарантиран доход. Това означава, че няма риск да загубите парите си, но доходите, които получавате, може да бъдат по-малки от тези, които бихте могли да получите от други инвестиционни възможности.

Ако имате нужда от сигурност и ликвидност, банковите депозити могат да бъдат добър избор.

Инвестиционните фондове могат да предложат по-висок доход в дългосрочен план, но със значително по-голям риск от банковите депозити. Те обикновено са по-подходящи за инвеститори, които имат по-дългосрочни финансови цели и са готови да поемат по-голям риск в замяна на по-висок доход.

Инвестиционните фондове обикновено включват акции, облигации, недвижими имоти и други инвестиционни инструменти, които могат да донесат по-висок доход, но същевременно да представляват и по-висок риск.

Важно е да отбележим, че не трябва да се вземат решения за инвестиране без да се извърши детайлно проучване на финансовите възможности. Преди да инвестирате, трябва да разгледате вашите финансови цели, да оцените вашия рисков профил и да се консултирате с професионален финансов консултант или кредитен съветник". 

В крайна сметка, ChatGPT не ни каза нищо "революционно", а просто ни припомни базовата теория за разумното управление на парите.

На практика, той се справи с поставената задача изключително професионално, тъй като въпросите бяха формулирани по начин, който предполага, че са зададени от потребител, който няма опит с финансите и инвестициите. 

Но дали в бъдеще професията на финансовите консултанти ще бъде "застрашена" от изкуствения интелект, както много други човешки дейности? 

Ето какво каза по този въпрос самият алгоритъм: 

"ChatGPT е интелигентен компютърен програмен модул, разработен да предоставя отговори на различни въпроси. Той може да предложи различни препоръки, свързани с личните финанси, но не може да замени финансов консултант.

Финансовите консултанти имат по-широки познания и опит в областта на личните финанси и инвестициите и могат да предложат персонализирани решения, в зависимост от конкретните нужди и цели на клиента.

Освен това, финансовите консултанти могат да предложат професионални услуги, като инвестиционно планиране, управление на портфейла и др.

ChatGPT може да бъде полезен като първоначален източник на информация за личните финанси, но за сериозни решения, свързани с инвестиции и финансово планиране, е препоръчително да се консултирате с квалифициран финансов консултант".