Инфлацията у нас все още е близо до рекордни за последните 25 години нива. В края на декември 2022 г. тя възлиза на 16.9% на годишна база.

Месечното увеличение на цените в страната е от 0.9 на сто.

На този фон, къде и в какво да вложим парите си през 2023 г.? Кои опции да избягваме и защо?

Взаимни и борсово търгувани фондове

2022 е една от най-лошите години за капиталовите пазари. Но ако се вгледаме в историческите резултати, след подобни слаби години следват добри времена.

У нас има голямо разнообразие от фондове, към които можем да насочим инвестициите си в очакване на по-добра доходност. Вижте най-големите и най-добре представилите се през последната година.

Злато/Сребро

Години наред златото е смятано за един от най-добрите активи за защита от инфлацията. През 2022 г. тази му слава не се потвърди, но 2023 г. стартира много добре за благородния метал, добавил близо 5% към стойността си. Повишението в последните три месеца е 16.88%.

Още по-добре се представя среброто, чиято цена е скочила с над 22% за същия период.

Имоти

Настоящите цени на имотите у нас са рекордни в исторически план. Със стартиралото повишение на лихвите по кредитите обаче е възможно недвижимостите да поевтинеят, подобно на случващото се в много страни по света.

Редица пазарни наблюдатели смятат, че стойността на наемите ще расте през 2023 г., като прогнозират и запазването на сериозния интерес към покупката на инвестиционни имоти. Добре е обаче да изчислите доходността си, преди да се впускате в подобно начинание.

Опция са и популярните напоследък краудфъндинг платформи за инвестиции в имоти.

Земеделска земя

Въпреки повишението в цената на земята у нас в последните години, тя все още е далеч от средните нива в ЕС. Този актив може да ни донесе доходи и от отдаването под аренда. 

Добре е обаче да се инвестира в по-големи масиви – над 10 дка. Според класификацията на земеделските земи, с най-високо качество са тези от първа и втора категория.

Тук също има опция за използването на краудфъндинг платформи за инвестиции в земя, налице е и възможността за покупка на акции от АДСИЦ (бел. ред. акционерни дружества със специална инвестиционна цел).

В какво да НЕ инвестираме?

Депозити

Депозитите и имотите продължават да са най-често използваните форми на инвестиция у нас. Днес обаче лихвите по спестяванията често са под 1%, което означава, че ако държим пари на влог, тяхната покупателна способност само за 2022 г. е паднала с над 15%.

Вместо да държим парите си на депозит, може да погасим напълно или частично кредит, например. 

Можете да инвестирате и в образование – вложение, което ще ви се отплати многократно.