Цените на храните скочиха драстично през 2022 г., формирайки голяма част от инфлацията, която през миналата година у нас достигна невиждани от близо 25 години нива.

Една от най-силно поскъпналите храни през миналата година са яйцата. Данни на Евростат показват, че средното увеличение в рамките на ЕС е от 30%. Разглежданият период обхваща 12-те месеца до януари 2023 г.

За сравнение, година по-рано е наблюдавано увеличение от едва 7 на сто, както и 1% през януари 2021 г., в сравнение с януари 2020 г.

Най-силно повишение в цената на този продукт се отчита в Чехия (85%), следвана от Унгария (80%) и Словакия (79%).

Ръстът в България е от 72.4 на сто, което нарежда страната ни на четвъртата позиция.  

Eurostat

Най-малки, но все пак значителни повишения в цените на яйцата, има в Германия и Люксембург (18%), както и в Австрия (19%).