Кремена Георгиева e мениджър „Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност" в Каuflаnd Бългapия.

На тази позиция отговаря за стратегическото планиране и управление на публичните комуникации на компанията и на нейната политика за корпоративна социална отговорност.

Срещаме се с нея по повод отличието „Инвеститор в бъдещето", което Kaufland България получи в рамките на първата конференция „ESG - Investing in our future" на Darik Business Review.

Сертификатът беше връчен за цялостния принос на компанията за устойчиво бъдеще, както и за мащабните целенасочени инвестиции, които реализира за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния си отпечатък.

Темата ESG е все повече във фокуса на общественото внимание и интересът към въздействието на компаниите върху околната среда и обществото непрекъснато расте. Как отговаря бизнесът на тези очаквания и какви са предизвикателствата, които среща по пътя към изграждане на устойчива икономика?

Обществените очаквания към компаниите непрекъснато нарастват - особено много това се усеща в последните две години. Предизвикателствата са свързани едновременно със съчетаването на успешно бизнес модели, от една страна, и активното съдействие за решение на различни социални проблеми и екологични предизвикателства, които често не търпят отлагане, от друга.

Умението да се поддържа този сложен баланс е задължително по пътя към устойчива икономика. Напоследък много се говори за това, че ESG стратегията на една компания трябва да бъде интегрирана в корпоративните й процеси, но ние в Kaufland България отдавна работим с разбирането, че нашите устойчиви политики са не само част от морала и културата на нашата компания, но и са в основата на бизнес дейността ни.

Проектите, които реализираме в последните години, са резултат от ангажимента на всички отдели в компанията, но те не биха били възможни за постигане без категоричната ангажираност на най-високо управленско ниво и ясната осъзнатост, че тези теми вече са част от бизнес стратегията на компанията.

Какви са основните теми в ESG дневния ред на Kaufland към момента?

Темите покриват цялата рамка, която ESG задава за проследяване и отчитане на въздействията на компаниите върху обществото и околната среда. 

В последните години в Kaufland сме силно фокусирани върху изпълнението на две ключови стратегии: стратегията ни за борба с климатичните промени и стратегията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба.

Целите ни и по двете от тях са изключително амбициозни, инвестициите ни са големи и резултатите не закъсняват - за 2022 г. сме намалили въглеродните си емисии с близо 4000 тона.

Отделно от това, не спираме да въвеждане мерки за намаляване на пластмасата. Актуален пример в тази посока е представеният наскоро пилотен проект за въвеждане на автомати за разделно събиране на пластмасови бутилки и кенове в наши магазини в София, Варна и Пловдив.

Интересът към тях расте лавинообразно - всяка седмица събраното количество е 2-3 пъти по-голямо от това в предходната. Надяваме се този интерес, както и всички анализи, които правим за процеса като цяло, да бъде от полза за старт на реална депозитна система у нас.

Какво означава един магазин да бъде „зелен" и видими ла са мерките, които описвате, за клиентите Ви?

Нашето разбиране за „зелен" магазин е търговски обект, създаден с мисъл за околната среда от първата копка до последния артикул на рафта. Това
включва строителство по последни екологични стандарти, енергийно ефективно оборудване, „зелена" доставка, разнообразие от устойчиви продукти.

Пример за нагледен израз на тези мерки е нашият хипермаркет в столичния квартал „Горубляне", който открихме през есента на 2022 г. Този обект не само надгражда екологичните практики в строителството на Kaufland, но и обобщава цялостните ни усилия в посока устойчиво развитие.

Над 6 дка от площта на магазина ни в „Горубляне" представляват своеобразен парк с над 300 дървета и близо 1000 храсти. Сградата е пример за модерно, екологично и енергийно ефективно сторителство и неслучайно спечели приз за „Зелена сграда" в престижния конкурс „Сграда на годината".

Обектът се захранва със 100% „зелена" енергия, има "зелена" климатична система, която не ползва фосилни горива, а остатъчната топлина от хладилните витрини се използва, за да отоплява през зимата и охлажда през лятото. Сертифициран е по ISO 50001.

На паркинга му има безплатна зарядна станция за електрически велосипеди. Доставките на суровини за магазина са с камиони на природен газ и в сгъваеми метални палети, чрез които се оптимизират обемите, намаляват се транспортните курсове и се пестят емисии.

Плодовете и зеленчуците се доставят в сгъваеми и рециклируеми многократни каси, които пестят 1200 т емисии на година. Разбира се, акцент е и устойчивият асортимент.

Какво означава това от потребителска гледна точка? Как можем да разберем, че един продукт е „устойчив"?

Най-лесният начин за клиентите е да се ориентират по т.нар. екомаркировки. Те могат да им помогнат да направят по-информиран избор.

Съществуват различни сертификати за устойчивост, които гарантират спазването на екологични или социални стандарти в целия жизнен цикъл на продуктите - от извличането на суровини за производството им до възможността за тяхното третиране в края на "живота" им. 

В нашия асортимент има широка гама артикули със сертификати, регионални, био, веган, рециклирани и рециклируеми стоки. С различни етикети и печати, които дават гаранции за произход, качество, устойчивост.

Дайте няколко примера за подобни сертификати и обяснете какво значат те.„

Мога да дам пример със сертификата GOTS (Global OrganicTextile Standard) за текстилни продукти, произведени от органични влакна.

Сертификатът покрива цялата верига на доставки на текстила от извличането на екологично чисти природни суровини, като памук, до екологично и социално отговорното производство и прозрачното етикетиране.

Дрешките от собствената ни марка за най-малките Kunibooса с такъв сертификат. Опаковките им пък са сертифицирани по FSC (Forest Stewardship Council), който касае продукти от дървесина и хартия и удостоверява устойчивото стопанисване на горите в световен мащаб.

Голяма част от асортимента от тетрадки и други канцеларски материали, който предлагаме за първия учебен ден, е също FSC-сертифициран.

Друг пример е EU Ecolabel. Това е ключов екоетикет за европейския пазар, който е признат в целия Европейски съюз и гарантира по-ниското въздействие върху околната среда за много продукти и услуги.

В нашия асортимент има широка гама EU Ecolabel продукти за почистване - перилни препарати, препарати за стъкла, съдове, бани и други. Тези продукти отговарят на стриктни екологични стандарти.

Примерите за устойчиви продукти са многобройни и далеч не касаят само нехранителни стоки. Има такива и за храни - като Fairtrade Cocoa и UTZ за продукти, произведени с какао от справедлива търговия. Или MSC за устойчив риболов и така нататък.

На много продукти им се лепи етикетът „зелени", но има ли критерии за това и тези сертификати ли са, всъщност, начинът да сме сигурни, че все пак процесите се контролират и спазват?

Ако един продукт е наречен „зелен", това трябва да е доказано със съответните екоетикети или сертификации по международно признати стандарти.

Тогава потребителите могат да имат спокойствието, че зад „зеления" етикет наистина стоят критерии, които са изпълнени, проверени и одитирани от независима страна.

Сертификациите помагат за избягване на т.нар. greenwashing, с който Европа вече официално започва да се бори. Наблюдаваме институционални
инициативи в тази посока, като предложението от март тази година за европейска директива, която да зададе правила и критерии за „екологосъобразност".

Разбира се, и в момента на ниво ЕС съществуват добри примери за спазване на критериите и строг контрол, като споменатия вече EU Ecolabel, но целта на всички мерки и правила и от страна на бизнеса, и от страна на институциите е да се гарантира, че потребителите получават надеждна информация относно екологичните характеристики на продуктите, които купуват.