Климатичният феномен Ел Ниньо може да нанесе щети в размер на 3 трилиона долара на световната икономика. Това се посочва в ново изследване, цитирано от списание Science.

Тази оценка се основава на щетите, нанесени от Ел Ниньо в предходните години, както и на прогнозите за очакваните екстремни метеорологични явления. 

Ел Ниньо е периодично изменение в температурата на повърхностния слой на водата в екваториалната част на Тихия океан. То се характеризира с ивица топли океански води, навлизаща в централния и източно-централен екваториален пояс на океана и достигаща до крайбрежието на Южна Америка.

Фазата Ел Ниньо обикновено се повтаря през около четири години, но историческите данни показват, че циклите могат да продължават между две и седем години. В процеса на развитие на Ел Ниньо валежите се концентрират в периода септември-ноември.

Студената фаза на това колебание пък се нарича Ла Ниня, като при нея повърхностните води в източния Тихи океан са по-хладни от средното.

Цикълът на Ел Ниньо и Ла Ниня оказва влияние върху температурите и валежите по целия свят, а когато се формира, често предизвиква тежки наводнения на някои места и засушавания на други. 

В САЩ, например, Ел Ниньо може да предизвика по-влажна зима в южната половина на страната, но по-горещо и сухо време на север.

По-рано тази седмица дойде предупреждение от Световната метеорологична организация, че тазгодишният Ел Ниньо, съчетан с изменението на климата, може да тласне глобалните температури в "неизследвана територия“.

Очаква да се Ел Ниньо да се развие в периода между май и юли тази година. Ако тази прогноза се сбъдне, тазгодишното климатично колебание може да струва на световната икономика до 3 трилиона долара.

Авторите на изследването от университета в Дартмут са установили, че Ел Ниньо има тенденция да задържа икономическия растеж на страните, години след като събитието вече е преминало.

Учените са анализирали икономическите последици от Ел Ниньо през 1982-83 г. и смятат, че в петгодишния период след това явлението е довело до 4.1 трилиона долара загуби на глобален доход.

Друг Ел Ниньо, формирал се между 1997 и 1998 г., е струвал на световната икономика 5.7 трилиона долара загуби на приходи.

Ефектът от тези събития обаче се усеща неравномерно в различните части на света. САЩ отбелязват спад на брутния вътрешен продукт средно с 3% в петте години след всеки Ел Ниньо, като сравнението е със сценарий без развитие на метеорологичния модел.

Тропическите страни, включително Перу и Индонезия, които са по-уязвими от ефектите на Ел Ниньо, отбелязват спад на БВП с над 10%. 

Вече има сигнали, че следващият Ел Ниньо може да бъде особено активен. Светът току-що излезе от тригодишната студена фаза на колебанието Ла Ниня, която може да повлияе на Ел Ниньо и да го направи по-силен от обичайното.

Освен това Ел Ниньо променя потока на топла вода в Тихия океан, а температурите на морската повърхност вече достигнаха рекордни стойности.

Според авторите на изследването, потенциалните щети вероятно ще са големи и потиснат икономическия растеж в тропическите страни за дълъг период от време, който може да достигна и цяло десетилетие.