Пандемията от COVID-19 промени моделите на работа на много компании, а виртуалните заседания и срещите се превърнаха в ежедневие.

Корпоративните мениджъри използваха тези комуникационни канали, за да преодолеят физическото разстояние и да поддържат бизнеса си.

През 2022 г. в Европейския съюз 50% от предприятията с 10 или повече служители или самостоятелно заети лица са провеждали дистанционни срещи през интернет, показват данните на Евростат.

Наблюдават се обаче големи разлики в дела на фирмите, които използват тези канали, в отделните държави-членки.

Най-широко се използват онлайн срещите в Швеция (79.4% от компаниите) и Финландия (78.5%), следвани от Дания (78%), Малта (68.3%) и Ирландия (63.6%).

На противоположната страна на класацията е България. У нас само 28.2% от фирмите все още разчитат на онлайн комуникация. Следват Унгария (29.4%), Румъния (31.2%), Гърция (32.9%) и Словакия (35.2%).

Статистическите данни за дистанционната комуникация имат за цел да измерят технологичната готовност на предприятията да дадат възможност на своите служители да работят от разстояние, като им предоставят отдалечен достъп до три вида корпоративни ресурси - до системата за електронна поща, до документи и до бизнес приложения или софтуер.

През 2022 г. в ЕС почти 6 от 10 предприятия (57%) с 10 или повече служители или самостоятелно заети лица са предлагали и трите вида отдалечен достъп на своите служители.

Що се отнася до размера на предприятията, 91% от големите предприятия (с над 250 служители) предлагат и трите вида отдалечен достъп на своите служители, докато същото се случва в 77.2% от средните предприятия (от 50 до 249 наети лица) и 52.4% от малките предприятия (от 10 до 49 наети лица).

Големите предприятия са водещи във всички видове отдалечен достъп.

Почти всички големи предприятия предлагат отдалечен достъп до системата за електронна поща на предприятието (97.2%), до документи на предприятието, например файлове, електронни таблици, презентации, диаграми и снимки (94%) и до бизнес приложения или софтуер, като достъп до счетоводство, продажби, поръчки, системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (92.4%).

Що се отнася до средните предприятия, 90.9% са предоставили на служителите си отдалечен достъп до имейл системата, 83% - до документите на предприятието и 80.4% - до бизнес приложенията или софтуера.

Сравнително малките предприятия предоставят отдалечен достъп в по-малка степен, като 74.8% от тях предоставят на служителите си отдалечен достъп до имейл, 60.9% - до документи и 57.5% - до бизнес приложения или софтуер на компанията.