Делът на въглеродните емисии на логистичната индустрия е около 8%, докато този на транспорта като цяло, в това число и на индивидуалния, е около 25%. Това означава, че индивидуалното придвижване отделя почти два пъти повече емисии от транспорта на стоки. Това заяви в рубриката "Портфейл" в ефира на Дарик радио управителят на cargo-partner Димчо Димчев. 

Cargo-partner е спедиторска компания, която предлага посреднически услуги във въздушния, морския, железопътния и сухопътния транспорт, като разполага със собствени складови бази. 

"Ние не притежаваме кораби, самолети и камиони, но сме косвено отговорни за емисиите на транспортния сектор. Спедиторските компании могат да оказват влияние върху този процес, като просвещават индустрията за по-екологичните и по-щадящите методи на транспорт.  Най-важното е правилното планиране и да се "уплътняват" доставките, за да няма такива с полупразни камиони, самолети, кораби и т.н.", каза още Димчев. 

По думите му намаляването на празните курсове има огромен потенциал за намаляване на вредните емисии на сектора. 

Работата на складовете, които са "възлите" по пътя на логистичната "кръвоносна" система, също се променя. Те генерират около 2% от глобалните логистични емисии, като при тях потенциалът е да бъдат максимално енергийно ефективни. 

"За тях важат същите правила, като за всеки офис и всеки дом - да бъдат добре изолирани и да се инвестира във възобновяема енергия. Покривите на складовете са особено подходящи за инсталиране на фотоволтаични инсталации - нещо, което cargo-partner също има като политика. Ние планираме в следващите 8 години да намалим наполовина въглеродните емисии, причинявани от складовете на компанията", каза още Димчо Димчев. 

Какви са иновациите в логистичната индустрия? 

"През последните 30-40 години, на фона на глобализацията на икономиката, все по-интензивния стокооборот и все по-сложните логистични вериги, в които елементите от едно производство могат да преминават през различни континенти, процесът на логистиката става все по-комплексен. Той се управлява от софтуер от над три десетилетия и в това отношение транспортната индустрия е една от първите, които въведоха електронното управление на потоците. В последните 15 години то вече е задължително", обясни управителят на cargo-partner. 

По думите му, тези софтуерни продукти натрупват огромни количества данни за всяка стока, която някога е пътувала някъде. В днешно време предизвикателството в момента е тези данни да се ползват за по-ефективно планиране и един от инструментите, които могат да се окажат много полезни в тази посока е изкуственият интелект. 

"Той може да се окаже следващата крачка в оптимизацията на транспорта и постигането на максимална утилизация на доставките, включително и за предсказване на потенциални проблеми по веригата. Един пример за това е система, която установява, че около Коледа определени складове може да имат недостиг на капацитет и предупреждава три седмици по-рано да се осигури допълнителен достъп до складов ресурс. 

Как ще изглежда транспортната индустрия след 10 години? 

Според Димчо Димчев, въпреки технологичните промени, човешкият фактор ще остане ключов за логистиката. 

"Софтуерът винаги ще подсказва някои неща и ще ни помага да не забравим други, но творческата част, която в специалните доставки и в комбинирания транспорт е съществена, е много важна елемент от разбирането ни за това как се прави логистика. Съответно, хората са най-големият потенциал за развитието на cargo-partner. Софтуерът просто може да облекчи ежедневието им, но не може да ги замести", обясни Димчев. 

От гледна точка на софтуерните продукти, според него, през следващите години има възможност да се унифицират някои услуги и да се наложат стандарти, така че приложенията да могат да се "говорят" по-добре помежду си. 

Що се отнася до финансовите резултати в сектора, управителят на cargo-partner коментира, че логистиката в България е с добър потенциал и ще продължи да се развива с добри темпове и през следващите 10 години.