За постигането на нетни нулеви емисии до 2050 г. и избягването на ръст на температурите с над 1.5 градуса по Целзий този век са необходими глобални инвестиции в размер на 2.7 трлн. долара годишно, според нов доклад на консултантската компания Wood Mackenzie.  

Учени казват, че в идеалния случай светът трябва да ограничи повишението на температурите в глобален мащаб до 1.5 градуса по Целзий този век, за да избегне катастрофалните ефекти от климатичните промени.

Много правителства поеха ангажименти да намалят емисиите си до нетни нулеви стойности до средата на века, за да помогнат за постигането на това. Повечето държави обаче дори не са на път да постигнат целите си относно емисиите до 2030 г., да не говорим за 2050 г., се посочва в доклада.

Нетни нулеви емисии означава намаляване на вредните емисии възможно най-близо до нулата, като оставащите емисии се реабсорбират от атмосферата посредством океаните и горите, например.

Настоящите ангажименти на правителствата за ограничаване на емисиите не биха спрели повишаването на температурите в глобален мащаб с над 1.5 градуса по Целзий и вероятно биха поставили планетата на път към затопляне с 2.5 градуса до 2050 г., според ООН.

От Wood Mackenzie посочват, че за декарбонизирането на енергийния сектор са необходими инвестиции в размер на 1.9 трлн. долара годишно, като те трябва да бъдат увеличени до 2.7 трлн. долара годишно, за да се ограничи глобалното затопляне до 1.5 градуса.

Три четвърти от тези инвестиции са необходими в енергийния и в инфраструктурния сектор.

"Постигането на затопляне от 1.5 градуса ще бъде изключително предизвикателно, но е възможно и зависи до голяма степен от действията, които ще се предприемат през настоящото тримесечие,” казва Саймън Флауърс, председател и старши анализатор в Wood Mackenzie.

Възобновяемите енергийни източници, като вятърна и слънчева енергия, трябва да се превърнат в основния източник на електроенергия в световен мащаб, за да се подкрепи електрификацията на транспорта и производството на зелен водород, се казва още в доклада.

"Петролът и природният газ все още имат своята роля като част от управлявания преход.

Ще има естествено изчерпване с разработването на ниски и нулеви въглеродни възможности, но предлагането все още трябва да се допълва, докато се придвижваме към нетните нулеви емисии," казва Пракаш Шарма, вицепрезидент на Wood Mackenzie и основен автор на доклада.