Много компании са изправени пред безпрецедентни предизвикателства поради настоящата среда с висока инфлация. Както при всяка криза, за всеки бизнес е важно да разбере как се променя поведението на потребителите, за да може да адаптира своите стратегии - и то по-успешно от своите конкуренти.

Маркетинговите екипи са ключови за разбирането на потребителя и трябва да са водещи в оценката за това какъв да бъде отговорът на повишаващите се цени.

Forbes изброява няколко ключови маркетингови стратегии, които компаниите могат да използват във времена на висока инфлация. 

Инвестиции в реклама

Рекламата е от решаващо значение за укрепване на емоционалните връзки на потребителите с дадена марка. Намаляването или спирането на рекламата може да доведе до необратими последици - намаляване на пазарния дял, слаба информираност за марката, влошено пазарно позициониране и нарушаване на комуникацията с клиентите.

Проучване от 2018 г. на института Ehrenberg-Bass показва, че марките, които спират да рекламират за по-дълги периоди от време, изпитват средно 16% спад в продажбите през първата година и 25% в следващата.

Има обаче неща, които търговците трябва да коригират по време на криза. Едно от тях са медийните канали. За бизнеса е важно да определи върху кои медийни канали ще се съсредоточат потребителите по време на криза и съответно да коригират медийния си план.

Освен това те трябва да се съсредоточат върху правилните марки и продукти. В кризисни периоди потребителите обикновено фокусират разходите си върху основни неща и могат да преминат към марки или продукти от по-нисък клас, които предлагат приемливо качество и производителност.

Активирането на комуникацията с клиентите също е ключов инструмент, тъй като в трудни времена хората се обръщат към приятелите и семейството си за информация и съвети.

Така маркетингът "от уста на уста" увеличава значението си, а също и съдържанието, генерирано от потребители и инфлуенсъри.

Корекции в продуктовата стратегия

Продуктите и услугите на една компания са в основата на нейната марка. Ако те са добри, решават проблеми и доставят стойност, тогава потребителите вероятно ще бъдат по-склонни да платят премия за тях.

В този контекст е добре брандовете да продължат да инвестират в своята продуктова гама и да правят иновации, но да обърнат и по-голямо внимание на някои специфични области, пише Forbes. 

Инвестициите в социален мониторинг и анализите в реално време позволяват на компаниите да събират, проследяват и анализират мнението на клиентите си при разработване на продукти и иновации. Данните в реално време, като покупки, транзакции, разходи, рецензии и настроения на потребителите, могат да се използват за по-добро разбиране на промените в поведението и предпочитанията им по време на криза. 

За компаниите е важно да продължат да инвестират и в своите продуктови иновации. Независимо дали става въпрос за материален продукт или за услуга, те са жизненоважни за стимулирането и поддържането на растежа на марката. И когато потребителските предпочитания се променят, компанията има още по-силна нужда да поддържа продуктите си актуални.

Обслужването на клиентите също не трябва да се пренебрегва. В много индустрии то представлява голяма част от изживяването на марката и може да има значително влияние върху удовлетворението на потребителя и вероятността той да купи въпросния продукт или услуга отново. 

Превръщане на ценообразуването в конкурентно предимство

Във времена на висока инфлация компаниите плащат повече за вложените материали, за доставките и за всички останали ресурси, тъй като общите разходи нарастват. Те може да бъдат принудени да увеличат цените, за да защитят нормата си на печалба и за да могат да инвестират в своите служители, услуги, маркетинг и продуктови иновации.

Но по-високите цени могат да доведат до свиване на обема на продажбите поради т нар. "еластичност" на цените - над определен праг потребителите не са склонни да плащат повече за идентична стока или услуга. 

По тази причина, ако дадена компания реши да увеличи цените, тя трябва да е наясно, че потребителите ще приемат това увеличение, само ако продуктът или услугата доставят адекватна стойност. Това означава компаниите да фокусират комуникацията си върху това как продуктът им помага, как се отличава от конкурентите и защо е по-добрият вариант.

Цените могат да бъдат увеличени директно или косвено (чрез намаляване на количеството в една опаковка). Има и компании, които търсят начини за намаляване на разходите за използваните материали и суровини, използвайки по-евтини алтернативи със същото или сходно качество, което не се отразява драстично на крайния продукт. 

Интересни факти за Унгария

Промяна във веригата за разпространение

Поддържането на адекватна физическа наличност е ключов фактор за успеха за всяка марка. Високата инфлация обаче може да насочи чувствителните към цените потребители към различни канали за търговия на дребно.

Следователно търговците трябва да следят отблизо къде потребителите купуват стоките и услугите, които рекламират, и съответно да коригират своите приоритети за разпространение.