92.5% от домакинствата у нас са обитавали собствено жилище през 2022 г., сочат данни на Националния статистически институт.

4.4% пък са ползвали жилище без да плащат наем. В жилища под наем през годината са живели 3.1% от наблюдаваните домакинства - 2.5% на свободен и 0.6% на общински наем.

Второ жилище притежават 8.9% от домакинствата у нас, сочат данните на НСИ за миналата година.

В какви жилища живеем?

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 90.6% от домакинствата, като 72.4% са изградени в периода 1961 - 1990 г. Преди 1961 г. са построени 18.2%, а след 1990 г. - 9.3% от жилищата.

66.0% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (71.1% в градовете и 50.2% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 22.5% от домакинствата в градовете и 46.7% в селата.

Гаражи имат 20.3% от домакинствата в страната (16.7% в градовете и 30.9% в селата), сочат още данните на НСИ.

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 80.7% от домакинствата. Централна канализация имат 39.4% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е  96.1%.

Тоалетна вътре в жилището имат 87.5% от домакинствата в селата и 98.1% в градовете.

С централно отопление (парно или газ) са 20.6% от жилищата в страната, съответно 27.2% в градовете и 0.7% в селата.

Удобствата

Автомобили имат 53.8% от домакинствата, съобщава Националният статистически институт, като 5.1% притежават два и повече коли. Не могат да си позволят да купят и поддържат автомобил по финансови причини 7.2% от домакинствата, а 38.8% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99.7% от домакинствата, а 32.1% имат по два и повече телевизора.

На второ място е хладилната техника - 99.5% от домакинствата в страната (99.6% в градовете и 99.0% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 96.7% от домакинствата, 1.5% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 1.8% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 2.1%, а 86.4% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 10.4% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 53.8% от домакинствата (59.9% в градовете и 35.2% в селата), а 42.7% преценяват, че нямат необходимост от това устройство в дома си.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 68.3% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 73.6% от жилищата, а в селата - в 52.2%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си са 29.7% от домакинствата.

Климатици притежават 54.2% от домакинствата, а 13.9% не могат да си купят такава техника поради липса на финансови средства. 31.9% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.