За насочването на част от инвеститорите към определена компания може да има доста причини – добри финансови резултати, дивидентна политика, обратно изкупуване на собствени акции, перспективен продукт/услуга или разрастването на външни пазари.

Справка на Darik Business Review показва, че от началото на 2023 г. до 20 май, както и през последния месец, пет родни компании привличат най-голям интерес.

Доверие Обединен Холдинг, Алтерко, Агрия Груп Холдинг, Адванс Терафонд АДСИЦ и Неохим са дружествата с най-много сключени сделки за посочените два периода.

Каква е причината за това? Екипът ни ще разгледа отблизо случващото се с тези компании.

Доверие Обединен Холдинг  

Оптимизмът по позицията се върна, след като стана ясно, че общото събрание на втората по големина банка в Молдова, която е част от портфейла на холдинга, ще гласува предложение за разпределение на печалбата от 2021 и 2022 г.

Чрез свързаното си лице Доверие – инвест ЕАД притежава 78.21% от капитала на MICB. 

Алтерко

В най-скоро време компанията ще се преименува на Шелли Груп. Дружеството е едно от малкото, листвати и на чужда борса (бел. ред. на борсата във Франкфурт) и често предлага прогнози за бизнеса си, както и анализаторски оценки за цената на книжата.

Според последната прогноза, Алтерко очаква средногодишен ръст от около 43.2% в средносрочен план до целеви приходи от над 200 млн. евро към края на 2026 г.

За EBIT средносрочната цел е над 50 млн. евро до края на 2026 г. със среден годишен ръст от около 48.1%.

Агрия Груп Холдинг

2022 г. е най-успешната в историята на компанията. Тя я приключи с печалба от 42.1 млн. лв. От нея за акционерите ще бъдат разпределени 6.8 млн. лв., или по 1 лев дивидент на акция.

Дружеството оповести разочароващ отчет за първото тримесечие, като консолидираната печалба се понижи до 610 хил. лв. спрямо над 22 млн. лв. година по-рано.

Общото събрание на Агрия Груп Холдинг ще вземе решение и за обратно изкупуване на собствени акции на цени от 28 до 30 лв. за брой, което е доста над настоящите нива от около 23 лева за лот.

Неохим

Въпреки спирането на производството в началото на годината, компанията привлича вниманието на инвеститорите заради добрата си дивидентна доходност. Димитровградският завод ще разпредели за дивидент 12.9 млн. лв., което прави по 5 лева брутен дивидент на акция.

Нетният дивидент за акционерите физически лица ще възлезе на 4.75 лева за брой, след приспадането на 5% данък. Дивидентната доходност към днешна дата е близо 13 на сто.

Адванс Терафонд АДСИЦ

Фондът, инвестиращ в земеделска земя, е един от най-големите платци в историята на Българска фондова борса. Преди дни общото му събрание взе решение за разпределението на 20.5 млн. лв., което прави по 0.242 лв. брутен дивидент на акция.

Нетният дивидент за акционерите физически лица ще е 0.23 лв. 

От месечния бюлетин на фонда става ясно, че през март са продадени 8396 дка земеделски земи при цена 2802 лв./дка. Дружеството разпределя по минимум 90% от печалбата си за дивидент между акционерите си. 

* Материалът е информативен и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа. 
** Авторът не притежава акции от посочените по-горе дружества.