Фермерите в Европейския съюз са произвели приблизително 160 милиона тона сурово мляко през 2022 г., което представлява спад от 0.3 милиона тона на годишна база.

Тенденцията контрастира с постоянния растеж на производството от 2010 г. насам, показват данните на Евростат. 

По-голямата част от суровото мляко (149.9 милиона тона) е доставено на мандрите, а останалото се използва директно във фермите. 

Млечните продукти, произведени от европейските мандри през 2022 г., включват 22.5 милиона тона мляко за пиене, 7.7 милиона тона подкиселени млечни продукти от 6 милиона тона пълномаслено мляко и 1.7 милиона тона обезмаслено мляко, 2.3 милиона тона масло от 46.4 милиона тона пълномаслено мляко и 10.4 милиона тона сирене от 59.2 милиона тона пълномаслено мляко и 16.9 милиона тона обезмаслено мляко. 

Производството на сирене и масло използва 70% от цялото пълномаслено мляко, доставено на млекопреработвателите в ЕС.

Германия е най-големият производител на мляко за пиене след държавите в ЕС с 19% от общото произведено количество. Страната е и лидер в производството на масло (20%), подкиселени млечни продукти, като кисело мляко (29%) и сирене (22%).

Франция е вторият по големина производител както на масло, така и на сирене с 18% от общото количество.

Германия, Испания (15% от общото количество за ЕС), Франция (13%), Италия (11%) и Полша (9%) произвеждат две трети от млякото за пиене. 

Сред останалите водещи производители на млечни продукти в евросъюза е Холандия, която е вторият по големина производител на подкиселени млечни продукти в ЕС (15% от общия обем), четвъртият по големина на сирене (9%) и петият по големина на масло (10%), докато Ирландия е третият по големина производител на масло (13% от общото количество в ЕС) и петият по големина на подкислени млечни продукти (7%). 

България, по данни на Евростат, е произвела 68.14 хиляди тона мляко за пиене, 141 хиляди тона подкиселени млечни продукти, 1.34 хиляди тона масло и 97.6 хиляди тона сирене. 

По производство на мляко за пиене страната ни се нарежда на 24-то място в ЕС, по производство на кисело мляко - на 14-о, на масло - 23-то, а на сирене - 14-о.