27% от българите срещат затруднения при плащането на битовите сметки и имат просрочени такива.

Това показва проучване на Eurofound, озаглавено “Кризата с разходите за живот и енергийната бедност в ЕС” и цитирано от КНСБ.

Делът на анкетираните в ЕС, които съобщават, че са изостанали при плащането на сметките си за комунални услуги, варира от 7% в Дания и Швеция до 50 на сто в Гърция. Средно за съюза този процент е 15.6. Тези хора са и най-силно изложени на риск от енергийна бедност.

Средно 28% от анкетираните очакват да имат проблеми с плащането на битовите сметки през следващите три месеца, а 31% от домакинствата с автомобил прогнозират, че ще имат затруднения с плащането на разходите за поддръжката му.

Изследването показва, че жените са по-силно засегнати от повишаването на цените на електроенергията – 44% от самотните майки и 31 на сто от самотните жени очакват да изпитат затруднения при покриването на разходите за енергия през следващите три месеца. За сравнение, такива трудности очакват 26% от самотните мъже и 30 на сто от двойките с деца.

Ето защо равенството в заплащането с мъжете е необходимо повече от всякога, посочват от Европейската конфедерация на профсъзите, откъдето акцентират върху изследването заради тревожните резултати, свързани с отражението на кризата върху жените и обострянето на проблема с неравенството при заплащането.

Данните разкриват реалното отражение върху жените на неравенството в доходите. Средно за ЕС то е 13 на сто. В същото време кризата с разходите за живот затруднява жените да избягат и от домашното насилие, тъй като са финансово обвързани и зависими от насилника-партньор и не могат да живеят само със своя доход.

Планът на ЕКП за справяне с проблема включва повишаване на заплатите, за да се отговори на нарастващите разходи за живот; ограничаване на цените на енергията; спешни плащания за тези, които изпитват най-големи затруднения да плащат сметките си; забрана на прекъсването на доставките на енергия и извънредни данъци върху свръхпечалбите на енергийните гиганти.