Основната цел на инвестирането е печеленето на пари. За инвеститорите в недвижими имоти това означава реализирането на доход от отдаването на имота под наем.

Дали обаче от всеки имот можем да генерираме добра доходност? В случай че искаме да купим инвестиционен имот, ще трябва да пресметнем дохода, който той ще ни носи.

Това най-лесно може да се изчисли чрез средните наеми, генерирани от подобен вид жилища (апартаменти, къщи или офиси).

Част от инвеститорите биха били доволни на доходност от 4, 5 или 6% годишно. Това би означавало, че имотът ще се изплати след съответно 25, 20 или 16.6 години.

Ако тези цифри ви устройват, единственото, което трябва знаете, че ще имате и допълнителни разходи - данъци, разходи по поддръжка на имота и такси за етажна собственост. След тяхното изваждане от наума можете да пресметнете и нетната доходност от инвестицията ви.

Как най-лесно можем да преценим дали един имот си струва инвестицията?

Експертите в сферата на имотите често ползват правилото на 1%. То най-лесно може да се обясни, като брутният доход (бел. ред., без посочените по-горе разходи), който на месечна база представлява 1% от стойността за покупка на имота.

В случай че имотът ви носи подобна доходност, то тогава вложението в него наистина си струва. Разбира се, за всеки човек добрата доходност е различно понятие. За част от нас това са 5%, за други 8, 10 или повече.

Доходността от имота може да се увеличи, ако цената му се повиши. Независимо дали имотите ще поевтинеят или ще останат на същите нива, по-високият месечен наем би означавал по-добра доходност.

Друг начин за генерирането на по-висок месечен наем е отдаването на имота краткосрочно през популярните платформи. В такъв случай е добре той да е с централно местоположение, тъй като това е най-често срещаното изискване на чуждестранните туристи в страната.

Днес на пазара обаче рядко се срещат имоти, които да отговарят на правилото на 1%. Те или са надценени, или наемите, които генерират, са ниски.

Кое от тези две условия, според вас, ще се промени в следващите 12 месеца?