В последните седмици и месеци постоянно слушаме различни експерти, анализатори и главни изпълнителни директори на компании да се изказват относно предстоящата рецесия.

Какво, всъщност, представлява рецесията и как да я познаем?

Рецесиите са болезнени както за бизнесите, така и за домакинствата. Хората губят работата и жилищата си и изпитват затруднения с плащането на сметките.

В подобни периоди имаме по-малко възможности за потребление на луксозни стоки и развлечения, а домакинствата разполагат с по-малко пари за основни неща, като храна и медицински грижи.

В този материал ще ви запознаем с рецесията – какво представлява, как да я познаем и как най-добре да се подготвим за подобни периоди.

Дефиниция

Рецесията представлява спад в икономическата активност, която трае повече от няколко месеца. Обикновено, според икономистите, тя може да се определи като спад на брутния вътрешен продукт (БВП) в две поредни тримесечия.

Рецесиите обикновено водят до спад в няколко икономически показателя: доходи, заетост (т.е. ръст на безработицата), индустриално производство и продажби на дребно.

Според Националното бюро за икономически изследвания, рецесията е период на спад в икономическата активност, която се разпростира в цялата икономика. Рецесията е видима както в понижението на БВП, така и в доходите на домакинствата, намаленото потребление и произведената продукция от бизнесите.

БВП, или брутен вътрешен продукт, представяват измерител на общото количество стоки и услуги, произведени в дадена страна в рамките на определен период.

Данните се отчитат както на годишна, така и на тримесечна база. В някои от тримесечията БВП може да е отрицателна величина, а в други положителна.

Заради изменението на БВП на тримесечна база статистическите институти (бел. ред. у нас това е НСИ) обявяват данни за доходите, разходите, безработицата, индустриалното производство и продажбите на дребно.

Как се случват рецесиите?

Рецесиите стават факт, когато следните икономически събития са налице:

- спад в приходите – когато те се понижат, това означава, че домакинствата ще имат по-малко средства за покупки, а оттам търсенето пада.

- понижени продажби на дребно – спадът в търсенето на стоки и услуги е в резултат на задържането на потреблението от страна на домакинствата, тъй като част от тях са с намалени доходи. В подобни периоди рядко се среща увеличение на работните заплати, по-скоро е налице спад, който може да замести освобождаването на част от служителите.

- по-ниска заетост - по-слабата икономическа активност води до увеличение на безработицата. В периоди на рецесия дори и най-големите компании спират или намаляват наемането на нови служители.

- спад на индустриалното производство - заради по-слабото търсене спад отчита и производството в страната.

Рецесията и финансовите пазари

Рецесията се отразява негативно и на цените на акциите на публичните компании. Техните печалби и приходи (в по-голямата си степен) падат, което оставя отпечатък и върху стойността на книжата им.

Фондовите пазари могат да отчетат спад няколко месеца и дори тримесечия преди рецесията, тъй като те са измерител на случващото се в икономиката.

Когато даден индекс се понижи с повече от 20% за определен период, ставаме свидетели на навлизането му в мечи пазар.

Големите понижения на капиталовите пазари могат директно да ускорят рецесията поради намалението на благосъстоянието на населението

Петте основни фази на икономическия цикъл

Рецесията е неразделна част от икономическия цикъл. Кои са отделните му фази и как да ги познаем?

1. Рецесия – растежът намалява, безработицата се увеличава, но цените остават почти на същите нива

2. Дъно – икономиката достига най-ниската си точка

3. Възстановяване – отново е налице ръст в икономиката

4. Подем – икономиката отново расте с бързи темпове, лихвите са ниски, производството се увеличава, както и инфлацията

5. Пик – когато растежът на икономиката достигне своя максимум, налице са дисбаланси в икономиката, което води до рецесия

Как да познаем рецесията?

Първите признаци на рецесия могат да се усетят в данните за индустриалното производство, тъй като производителите получават поръчките си няколко месеца предварително.


Ако е налице спад в потреблението и поръчките, съвсем естествено е компаниите да прекратят наемането на нови хора, както и да започнат да освобождават част от настоящите си служители.

Ръстът в безработицата носи след себе си по-ниски разходи от страна на домакинствата. Част от бизнесите фалират, а някои от кредитолучателите не могат да обслужват заемите си и губят жилищата си.

Рецесията се отразява негативно и на наскоро завършилите висше образование, като те по-трудно намират работа по специалността.

Как да се подготвим за рецесия?

На първо място, домакинствата могат да намалят потреблението си, за да пестят пари. Погасяването на най-скъпите задължения (кредитни карти и бързи кредити) е сред първите неща, които можем да направим, за да подобрим личните си финанси.

За да сме спокойни, трябва да разполагаме с фонд за спешни случаи. В него трябва да сме събрали средства, които да са ни достатъчни за издръжка на семейството между 6 и 12 месеца. По-този начин можем много по-лесно да преминем през трудни периоди, както и да посрещнем непредвидени разходи.